The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Tools to make sharing your
faith more effective than ever

How to share your faith

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

We're thrilled that you're excited about sharing your faith. It's one of the most important commands of Scripture, and the only way most people get to hear the Good News of Jesus Christ. There are many ways to share your faith, and many tools available. The Pocket Testament League comes alongside other sharing approaches to make you even more effective. Giving someone the Word of God is one of the most powerful ways you can share.

Making it easy to share

To share your faith, you just casually hand one of our small, pocket-sized Gospel of John booklets to someone you meet. We encourage you to dedicate a pocket to the Lord and place a Gospel in your pocket every morning. Prayerfully ask the Holy Spirit to show you an opportunity to give it away. You'll be surprised how receptive people are to your special gift when you offer these high quality Gospels. Just give them out and trust God for the results.

Our Gospels include a helpful section that gives more details about how to become a Christian, complete with suggested wording for a prayer the reader can use to tell God about the attitude of his or her heart.

To make the most of this feature, read the text of the Plan of Salvation with the person you're sharing with, then ask them if the suggested prayer reflects the attitude of their heart. If so, invite them to pray the prayer with you and read it aloud (or any prayer expressing a similar attitude of the heart) with the other person repeating the words after you.

Those who make a decision for Christ can fill out information about their decision on a special page near the back of the Gospel, where they will also find a form to request our free follow-up correspondence course.

Our website provides some helpful information to make your sharing even more effective.Bạn bè theo tín đồ Cơ Đốc của bạn có phải là thành viên của Hội Biếu Tặng Kinh thánh không? Nếu không, hãy mời họ trở thành thành viên của Hội bằng việc sử dụng biểu mẫu có sẵn của chúng tôi Thư mời điện tử. Tất cả những gì bạn phải làm là gõ tên và địa chỉ Thư điện tử của bạn bè với một thông điệp cá nhân ngắn gọn nếu bạn chọn, sau đó chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Thật dễ dàng!

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,271 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền