The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!
Sự tuyên bố Đức tin

Một phiên bản dài hơn của tuyên bố Đức tin
được tìm thấy trong Phúc âm Gioan

Tuyên bố Đức tin của chúng tôi

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh tuân thủ các tuyên bố đức tin sau đây:

  • Những cảm hứng và quyền hạn của toàn bộ Kinh Thánh (Kinh Cựu ước và Kinh Tân ước) như sự mặc khải toàn vẹn của Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần.
  • Các vị thần linh của Chúa Giêsu Kitô, sự sinh ra từ trinh nữ của Ngài, sự chuộc tội thay của Ngài chết trên thập giá, sự phục sinh của Ngài, và sự trở lại cá nhân của Ngài.
  • Sự cần thiết của một sự tái sinh để bước vào Thế giới của Thiên Chúa (như mô tả trong Phúc âm Gioan) 3)
  • Nghĩa vụ đối với tất cả những tín đồ là trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô và tìm kiếm sự cữu rỗi cho người khác.

Để xem phiên bản cụ thể hơn của tuyên bố đức tin của chúng tôi, chúng ta không thể nghĩ ra một nơi nào tốt hơn là sách Phúc âm Gioan.Bạn có nhận ra Đức Kito qua Tin Mừng Gioan? Hãy tìm ra cách tiếp tục phát triển đức tin của mình như thế nào bằng việc điền vào mẫu của chúng tôi Mẫu quyết định thuận tiện .

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 699,419 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2019. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền