The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Các sản phẩm từ Hội Biếu Tặng Kinh Thánh

Đặt sách Phúc Âm

Chuyển đến:

Sản phẩm nổi bật

Ánh sáng của thế gian Hãy nói với những người đang chìm trong bóng tối rằng, Chúa Giê su là Ánh sáng
RVB Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Chúa Giêsu là ánh sáng Ánh sáng của thế gian
RVB Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Sản phẩm dưới dạng English - Tiếng Anh

A Thrill of Hope A Weary World Rejoices!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Puzzled - Large Print Solve the Puzzle! Reach those with failing eyesight.
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Give Thanks Share Thanksgiving Blessings!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
This Book is Alive (Water) A visual expression of living water.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
I'm so Thankful for You Thank you!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food for your Soul Perfect for Thanksgiving Outreach!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food For Your Soul (NEW for KJV) Perfect for Thanksgiving Outreach!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Peace on Earth Christmas Coloring Book Peace on Earth!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Blue Spruce Spread Christmas Cheer - and the Good News!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Just for you A Gift!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Celebrate the Reason Jesus is the reason for the season!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Gift For You Bring a Gift!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Story of Perfect Love Offer perfect love to those you meet!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
You Are Not Forgotten Shine Jesus' Love to those who may feel forgotten!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
This Book is Alive (Leap) Young people expressing the joy of life.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Connecting Connect with Others!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Are you tired of doing time? (PRISON-NO STAPLE) Jesus Paid It All! Perfect bound, no staples in Gospel, perfect for sharing in prison.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Your Way Jesus will provide light to your path!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Story of Perfect Love Share with someone you love!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Who's In Control? Help others give God control in their life!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
I Am The Way - Cross Designed by one of the winners in our annual design contest.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Light of the World Tell those who are in darkness that Jesus is the Light
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Lời Chúa Chỉ có Lời Chúa mới mang lại cuộc sống thực sự và hàn gắn tâm hồn của chúng ta
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Desert Camo Ideal for military and hunters.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Message of True Freedom Limited edition independence day cover.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Great Rescue The One Who Rescues
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Desert Camo Ideal for military and hunters.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
You Were Made for More Made for more!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words Only God's words bring true life and healing to our souls.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Hope Find Hope!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Hope Hope Coloring Cover
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
HELP. God is Able and Willing Provide Help when it's Needed Most
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Stories that Count Suitable for all sharing situations.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A New Day Share the hope of a new day with someone!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A New Day Share the hope of a new day with someone!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Perfect Road (Harley) Perfect for sharing with those who ride.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift Jesus is the best gift!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Light Suitable for all sharing situations.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Reflecting God's Love Our cover design contest winner
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words to You Illustrated children's Gospel message.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Make It Your Gospel Useful references from the Gospel of John.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Ready Reference Guide Useful Bible references for easy access.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác English - Tiếng Anh

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

The Best Gift Give Kids The Best Gift!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Do You Need a Mulligan? Created in partnership with Old Pro Resources.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Tribute to Our Creator Created in partnership with Creation Fest
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Set Free by Grace Created in partnership with Joni and Friends.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Alpha - Is there more to life than this? Created in partnership with Alpha Course.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Each Day Presents A Series of Choices Each Day Presents a Series of Choices
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Relationships not Religion Say YES to relationship!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Take the Road Less Traveled Road Less Traveled
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Come & See Where True Hope is Found Introduce others to His Word!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Live More Live More with the power of God's Word
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Amazing Grace Created in partnership with Amy Crafton
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Español - Tiếng Tây Ban Nha

Merry Christmas Heaven to Earth
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Câu chuyện tình yêu Câu chuyện về tình yêu bằng tiếng Tây Ban Nha
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Family Love Celebrate family and share Jesus!
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Together God's love brings people together!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Victory Goal Designed for soccer fans
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Hope Find Hope!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
New Life Spanish language expression of new life.
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words to You Illustrated children's Gospel in Spanish.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Ready Reference Guide Full of useful Bible references for easy access.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Español - Tiếng Tây Ban Nha

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Endurance Through Faith Created in partnership with Kellogg Motorsports.
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Come & See Where True Hope is Found Introduce others to His Word!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ tĩnh nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Amazing Grace Created in partnership with Amy Crafton
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Français - French

Ánh sáng của thế giới Hãy nói với những người đang sống trong tối tăm rằng, Chúa Giê su là Ánh sáng
BSG Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Português - Tiếng Bồ Đào Nha

Chúa Giê su - Đấng Cứu rỗi Chúa Giê su Kito cho tất cả những người Brazil!
TLH Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Ultimate Goal Designed for soccer fans
TLH Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 日本語 - Tiếng Nhật

The Messiah (Manga Gospel) The message of our Messiah
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Happy Life Live a Happy Life
JPV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Contact: The on-button to life Perfect for the business world
JPV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Truth Jesus is the way, the truth and the life
JPV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Deutsch - Tiếng Đức

Cuộc sống dồi dào Chia sẻ Mùa hè đang dần đến
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Sẵn sàng cho Ngày trọng đại Hãy sẵn sàng để chia sẻ đam mê của bạn với Lời Chúa
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A New Beginning Perfect for those who love the outdoors
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Tree of Life In order to flourish, we need deep roots with God!
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food for your Soul Perfect for Year-round Outreach!
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Deutsch - Tiếng Đức

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Italiano - Tiếng Ý

Life is a Game Designed to reach those who love sports
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Italiano - Tiếng Ý

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng русский язык - Tiếng Nga

Món quà quý nhất Chúa Giê su là món quà quý nhất!
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác русский язык - Tiếng Nga

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Looking Up Looking Up
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Mục đích cao hơn Mục đích cao hơn
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Lighthouse New cover design great for those who love the sea.
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Gifts for You New cover design great for sharing during Christmas.
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Prism New cover design great for women, youth and young adults.
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 简体中文 - Tiếng Trung (giản thể)

Món quà quý giá nhất (Tiếng Anh và Tiếng Trung giản thể) Sách Phúc âm Gioăng song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Trung giản thể
BEC Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 简体中文 - Tiếng Trung (giản thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Navigation For Your Life Jesus is our Navigation for Life
CUV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Good News Created in partnership with CRM of AFC
BEC Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 繁體中文 - Tiếng Trung (phồn thể)

Cuộc sống phong phú Tận hưởng cuộc sống mới
CSB Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 繁體中文 - Tiếng Trung (phồn thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Come & See Where True Hope is Found Introduce others to His Word!
CUV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng ខេមរភាសា - Tiếng Campuchia

Món quà quý nhất Chúa Giê su là món quà quý nhất!
KSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Tin Mừng Tin Mừng về việc biết chúa Giê su
KSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng العربية - Arabic

Gray Blank Cover Gray Blank Cover
BEA Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
True Freedom True Freedom
BEA Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Gospel of John from the Holy Bible Perfect for those who read the Arabic language
VDV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Kreyòl ayisyen - Haitian Creole

Light of the World Tell those who are in darkness that Jesus is the Light
HCV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God Makes Beautiful Things God Created Beauty!
HCV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 한국어 - Korean

Stop Running. He has come. Great for sharing with teens and young adults
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Where am I going? What am I searching for? Great for sharing with teens and young adults
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
What is the most important work? What We Need the Most in Life is God's Word
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng فارسی - Farsi

Freedom The Truth Will Set You Free The Truth Will Set You Free
PSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Español - Tiếng Tây Ban Nha

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Endurance Through Faith Created in partnership with Kellogg Motorsports.
BIS Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sắp có sách Phúc Âm mới. Bạn vui lòng kiểm tra lại để biết thêm thông tin.Bạn có nhận ra Đức Kito qua Tin Mừng Gioan? Hãy tìm ra cách tiếp tục phát triển đức tin của mình như thế nào bằng việc điền vào mẫu của chúng tôi Mẫu quyết định thuận tiện .

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 658,422 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2018. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền