The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Free website banners for
your ministry website or blog

Currently available banners

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

Multiply the impact of your sharing ministry by helping others become members of the League. These banner ads were designed to be placed on church, ministry, blogs and other Christian web sites. We've made it easy. You can even track the results in your ministry progress profile tab!

Preview thumbnails shown below of some banners are cropped to show detail. Click on the image or the Details link to view the entire banner. You must be logged in to view banner detail.

We currently have 0 banner designs available.

How to use our banners

Sorry, but there are no banners available in the currently active language at this time.

How to use our banners

Our new automated banner system makes it easy to add a League banner to your website or blog. Just find a banner you're interested in using.

Click the thumbnail image or the "Details" link to see the entire banner and more information.

Click inside the text area showing the code. It will automatically select all the text in that field.

Choose Edit > Copy from your browser's menu to copy this code to your computer's clipboard.

Go to your HTML editing prgram for your web page and click where you want the banner to appear on your page. Note that you must edit the source code, not the content text.

Choose Edit > Paste to paste the HTML code into that spot.

Save your file and upload your new code to your server. The banner will now appear!

Important: Flash banners cannot be used on many community web portals, such as MySpace, because of security limitations. Please use a static image banner if the Flash banners don't work.

To track the results, log into the League web site and click the link marked "Edit Profile" which appears at the top of every page of the site, next to your name. Click the tab on the right marked "View MInistry Progress" and you'll see a heading for your banner statistics. Shown will be the number of clicks (unique IP addresses) and the number of signups that resulted. A separate line appears for each active banner you have running, so use more than one if you wish!Bạn có câu hỏi nào về mục vụ, tổ chức và chương trình của Hội? Hãy vào mục Các câu trả lời của các câu hỏi thường gặp của Hội để có được câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến mà mọi người vẫn thường hỏi chúng tôi.

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,270 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền