The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!
Welcome

Evangelism 101

What it Means to Share the Good News

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

Evangelism

“How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news . . .” Isaiah 52:7a (ESV)

What is evangelism?

"Evangelism is not salesmanship. It is not urging people, pressing them, coercing them, overwhelming them, or subduing them. Evangelism is telling a message. Evangelism is reporting good news." – Richard C. Halverson

The word "evangelism" comes from the Greek word "euangelizomai", which literally means "to bring Good News." The Bible defines what Good News means in 1 Corinthians 15:3-4 (ESV):

"For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures..."

Evangelism is sharing the Good News that Jesus Christ’s death, burial, and resurrection conquered sin. Sin separates us from a holy God. The Good News is that we can be reconnected to God and be assured of an eternity with Him in Heaven when we believe in Jesus Christ. This gift of a never-ending relationship with God is available to everyone...but not everyone has heard this Good News...which is why evangelism is so important!

Watch a video that explains the Good News.

Evangelists

“One thing I have observed in all my years of ministry is that the most effective and important aspects of evangelism usually take place on an individual, personal level. Most people do not come to Christ as an immediate response to a sermon they hear in a crowded setting. They come to Christ because of the influence of an individual.” - John MacArthur

Over the centuries, God has used men and women to share the Good News. Well-known evangelists like D.L. Moody, John Wesley, and Billy Graham made evangelism their life’s work.

Sometimes the crowds are large—like the ministry of Billy Graham. Other times, God gives evangelists an audience of one.

In 1893, Helen Cadbury understood how powerful sharing the Good News could be—so much so that she organized a group of ladies to sew pockets onto their dresses and carry copies of the New Testament in order to share the Good News. This was the beginning of The Pocket Testament League. Because of Helen’s vision for personal evangelism, Pocket Testament League members have shared 110 million pocket-sized Gospels.

Evangelism = Action

“Evangelism is not an option for the Christian life.” - Luis Palau

In Christ’s final words before he ascended to Heaven, he commanded his followers to share the Good News, "Go therefore and make disciples of all nations..." Matthew 28:19a (ESV). Every believer should be involved in sharing the Good News and making disciples. However, evangelism doesn’t always come easily. Evangelism takes courage and also preparation. The Pocket Testament League offers an array of resources to help you grow in your understanding of the Good News and also be equipped with tools to share the Good News.

Check out these links to make sure you’re ready for evangelism:

READ THE WORD

CARRY THE WORD

SHARE THE WORDHãy làm trong sạch chính mình bằng thường xuyên uống những dòng nước tinh khiết từ những lời Chúa. Hãy mở Tin Mừng Gioan và dành thời gian khám phá lại những gì nó mang lại. Xem xét việc đăng kí cho Thử thách 21 ngà và bắt buộc bản thân đọc trọn bộ từng quyển sách, với những lời bình luận hữu ích, trong vòng 21 ngày. Và hãy tìm kiếm cơ hội để mang lời Chúa đến cho người khác để họ có thể làm mới và nuôi dưỡng tâm hồn.

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,902 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền