The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Small enough for your pocket,
Big enough to change a life.

The power of the Gospel of John

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

Using Gospels is only one way to share your faith. But since 1893, members of The Pocket Testament League have found sharing God's Word with others by giving away Scripture is an exceptionally powerful way to bring others the Good News of Jesus Christ.

Why Gospels?

The word "Gospel" literally means "Good News." A Greek word used by the apostles who wrote about Jesus, the Gospel of Jesus Christ has changed lives everywhere it is shared. No human words can match the impact of God's own words. The Bible tells us that Scripture is like a ‘two edged sword’ that cuts through our emotional barriers and reveals the heart of God. When people read God's Word, they are touched right to their core with an impact that can never be matched any other way.

Helen Cadbury, founder of The Pocket Testament League, once said, “If only we can get people to read the book for themselves it will surely lead them to Christ.”

Why the book of John?

The Gospel of John is one of four books of the Bible that talk about the life of Jesus. It has some unique elements that make it well suited for evangelism. John wrote to impress upon the reader that Jesus was the Son of God, fully human yet fully divine because He was filled with the Spirit and power of God. John walked with Jesus, talked with and was taught by Jesus personally. As an eyewitness, he contrasted the many miracles of Jesus that demonstrated His awesome power with His servant's heart. The result is a book that speaks clearly about Jesus' love and forgiveness and the promise of eternal life for those who believe in Jesus and His Father who sent Him.

John wrote his Gospel with a specific purpose in mind, which he describes near the end of his book. He wrote that “These things are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name” (John 20:31).Bạn có nhận ra Đức Kito qua Tin Mừng Gioan? Hãy tìm ra cách tiếp tục phát triển đức tin của mình như thế nào bằng việc điền vào mẫu của chúng tôi Mẫu quyết định thuận tiện .

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,902 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền