Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Chúa biết mọi thứ về bạn
Con người không làm được điều đó

Chính sách bảo mật của chúng tôi

quê hương  >  GIỚI THIỆUី  >  Privacy Policy

Các vấn đề bảo mật của bạn đối với chúng tôi. Các thành viên của hội chúng tôi là nguồn lực quý giá. Chúng tôi hiểu những quan tâm riêng tư xung quanh các phương tiện truyền thông hiện đại, và chúng tôi đang làm tất cả những gì hợp lý có thể để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tài liệu này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mà chúng tôi sử dụng các thông tin về bạn.

Thông tin cá nhân của bạn không được chia sẻ với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi không thuê, bán, mua, hoặc cho phép bất kỳ ai khác liên hệ với các hội viên của chúng tôi.

Liên hệ bằng Email

Hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi trông mong vào tất cả các phương tiện có thể để giảm chi phí hoạt động để đóng góp vào việc in ấn sách Phúc Âm. Sử dụng Email là cách rất tốt để giữ chi phí thấp.

Chúng tôi sử dụng E-mail nhiều như chúng tôi có thể để thông báo các sản phẩm mới hoặc cung cấp các thông tin quan tâm khác tới các thành viên của chúng tôi, ví dụ như các thông tin khảo sát.

Bạn có thể chọn để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các phương tiện liên lạc khác nhau mà chúng tôi có để liên hệ với bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn không nhận các thông báo sản phẩm mới bằng việc đơn giản là bỏ dấu hợp kiểm thích hợp trong trang hồ sơ cá nhân của bạn.

Tập tin Cookie của web

Website của chúng tôi sử dụng công nghệ cookie như một cách giúp quá trình đăng nhập của bạn dễ dàng hơn. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ nằm trên máy tính của bạn, trong đó có chứa thông tin về ID đăng nhập của bạn để đăng nhập dễ dàng hơn. Cookie của chúng tôi không theo dõi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Khi bạn kết nối với trang web của chúng tôi, máy tính sẽ kiểm tra nếu bạn có một tập tin cookie trên máy tính của bạn. Nếu nó tồn tại, bạn sẽ được tự động đăng nhập. Nếu cookie không tồn tại, bạn phải tự đăng nhập bằng cách nhấn vào "Đăng nhập " danh sách lựa chọn.

Các hội viên có thể chọn để sử dụng duy nhất một cookie tạm thời (hơn là cookie lâu dài) nếu bạn quan tâm về điều này. Điều này yêu cầu bạn đăng nhập mỗi lần bạn vào trang pocketpower.org. Bạn cũng có thể chọn để vô hiệu hóa tất cả các cookie băng cách sử dụng phần cài đặt trong trình duyệt. Giống như nhiều trang web, một số bộ phận của trang web sẽ không hoạt động nếu các tập tin cookie bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Tập tin đăng nhập trang web

Nhằm mục đích hiểu rõ hơn về các nhu cầu của hội viên, chúng tôi thường nhìn vào các tập tin đăng nhập ghi lại việc truy cập vào trang web của chúng tôi. Bằng cách phân tích các thông tin, chúng tôi có thể thay đổi trang web để tạo ra những trang phổ biến hơn, dễ dàng hơn để mọi người quan tâm hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với những nội dung mà các thành viên mong muốn. Các tập tin đăng nhập ghi lại địa chỉ IP của các máy chủ kết nối, các trang truy cập cụ thể và lượng thời gian sử dụng.

Không có thông tin cá nhân nào được ghi lại và các thông tin sẽ được phân tích dựa trên hoạt động quy mô lớn bởi vì đối với chúng tôi nó có ý nghĩa hơn những hoạt động riêng rẽ của bất kỳ thành viên nào.

Thông tin thành viên

Tất nhiên, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin thành viên trong một cơ sở dữ liệu. Thông tin này cho phép bạn đặt mua sách Phúc Âm và các nguồn tài liệu khác, cũng như gửi yêu cầu cầu nguyện và chia sẻ các câu chuyện. Thông tin cá nhân của bạn không bị cho thuê, bán, hoặc đưa cho cho bất kỳ bên nào khác.

Nếu bạn gửi một yêu cầu cầu nguyện hay một câu chuyện, hoặc sử dụng nhãn ID thành viên trên sách Phúc Âm mà bạn nhận được, chỉ có họ và tên của bạn, thành phố và tiểu bang của bạn (nếu được cung cấp trong hồ sơ), được hiển thị cho người khác xem. Tất cả các thông tin liên lạc khác được bảo vệ và chỉ có các Hội viên và cộng sự đươc ủy quyền như trung tâm vận chuyển của chúng tôi mới có thể xem thông tin này.

Bạn có thể chọn để chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Để đặt sách Phúc Âm, yêu cầu một địa chỉ tự nhiên. Để nhận thông báo e-mail, cần có một địa chỉ E-mail bắt buộc. Bạn có thể chọn để bỏ đánh dấu hộp kiểm tra khác nhau để tiếp nhận phương tiện liên lạc thành viên khác. Bạn cũng có thể chọn để hủy bỏ vai trò thành viên của mình bất cứ lúc nào, và trong trường hợp đó, thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thông tin thẻ tín dụng

Mặc dù chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tin dụng cho chi phí vận chuyển và chi phí tặng phẩm, nhưng chúng tôi không giữ thông tin thẻ tín dụng của bạn trong tập tin. Thông tin này sẽ được nhà cung cấp dịch vụ tài khoản thương mại của chúng tôi duy trì tại các hệ thống bảo mật cao và không ghi lại bất cứ nơi nào trên các máy chủ của chúng tôi tại bất cứ thời điểm nào. Hệ thống của chúng tôi sẽ lưu trữ bốn chữ số cuối số thẻ tín dụng của bạn, loại thẻ, và ngày hết hạn, cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin số thứ tự, lịch sử đóng góp cũng như nhắc nhở những người này với đóng góp định kỳ khi thẻ tín dụng của họ hết hạn. Dữ liệu này được duy trì theo hình thức mã hóa đằng sau hàng rào an ninh SSL an toàn. E-mail được gửi đến họ để xác nhận thanh toán hoặc quà tặng sẽ không chứa số thẻ tín dụng đầy đủ.

Dữ liệu dự phòng

Chúng tôi thường xuyên sao chép các tập tin dữ liệu trong trường hợp máy tính bị lỗi hoặc gặp sự cố về nguồn điện. Những tập tin dự phòng này sẽ được duy trì tại một kho đặc biệt của công ty uy tín chuyên về lưu trữ dữ liệu. Nếu bạn hủy bỏ vai trò thành viên, chúng tôi không thể xóa thông tin cá nhân của bạn trong những cơ sở dự liệu dự phòng này vì chúng không được kết nối với hệ thống của chúng tôi.

Nếu bạn có câu hỏi nào thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ