The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Bước đầu tiên để đạt
mục tiêu của bạn là thiết lập mục tiêu

Đặt ra mục tiêu tài trợ

Về mục tiêu tài trợ

Thiết lập một mục tiêu tài trợ là một cách tuyệt vời để tạo một tác động lớn cho một đóng góp nhỏ hàng tháng. Bạn có thể quyết định bao nhiêu bài giới thiệu về sách Phúc âm, bạn muốn tài trợ và chúng tôi sẽ phân phối chúng cho các thành viên đủ điều kiện mỗi tháng. Sau đó, bạn có thể thấy món quà của bạn trong việc tài trợ như những câu chuyện đến trong tháng này qua tháng!

Mục tiêu của tôi:

Bạn có thể chọn để thiết lập một mục tiêu và tài trợ thường xuyên theo thời gian. Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn tạo ra một sự kế thừa của các bài giới thiệu sách Phúc âm. Mục tiêu của bạn, cùng với thông tin theo dõi sẽ được hiển thị trên trang chủ cá nhân của bạn.

Tôi muốn tài trợ: Bài giới thiệu sách Phúc âm

trong một khoảng thời gian: năm(s).

Nếu bạn không phải là thành viên Hội, hãy tham gia Hội, để bạn có thể thiết lập và theo dõi các mục tiêu tài trợ của bạn và tận hưởng những lợi ích khác của thành viên. Không có chi phí để tham gia. Chỉ cần hoàn thành vào mẫu đăng ký đơn giản này trước khi tiếp tục với mục tiêu tài trợ của bạn. Nếu bạn là một thành viên của Hội, bạn nên đăng nhập trước khi tiếp tục.

Nếu bạn muốn tài trợ cho các bài giới thiệu sách Phúc âm mà không cần thiết lập một mục tiêu, sử dụng hình thức này.



Chia sẻ Lời Chúa bằng sách Phúc Âm Gioan là cách mạnh mẽ để đem Phúc Âm của Chúa Jesus Kito đến với mọi người. Tìm hiểu thêm về sách Phúc Âm và hiệu quả của nó trên trang web của Hội tại Các tài nguyên> Chia sẻ> Sử dụng sách Phúc Âm để chia sẻ.

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,904 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền