Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Làm thế nào để các thành viên tự do của chúng tôi có thể giúp mọi người gần gũi Thiên Chúa

Trở thành thành viên của Hội ngay hôm nay

quê hương  > 

Rất có thể, bạn đang có một cái gì đó trong túi của bạn ngay bây giờ. Có thể là chìa khóa? Ví? Thay đổi nhỏ? Nó sẽ không thú vị bằng việc bạn để trong túi sức mạnh của Lời Chúa và sử dụng nó để thay đổi cuộc sống của một ai đó?

Từ năm 1893, các thành viên của Hội biếu tặng Kinh thánh đã đặt mục tiêu cho cuộc sống của họ là Đọc, Thực hiện và Chia sẻ Lời Chúa. Hiện nay, Hội đã có 864,664 hội viên. Họ thực sự hài lòng khi biết rằng họ chia sẻ đức tin của mình hiệu quả và phát triển mối quan hệ với Chúa.

Là một thành viên Hội, bạn sẽ sẽ hiểu sâu hơn về Kinh Thánh. Bạn sẽ học cách chia sẻ đức tin của mình. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sách Tin Mừng bạn có thể đặt và cho đi làm quà tặng trong cuộc nói chuyện thân thiện một - một như Thiên Chúa cung cấp cơ hội để chia sẻ Lời của Ngài với những người khác. Hơn 110 triệu sách Phúc Âm đã được đưa đi bởi những người giống như bạn, trong các tình huống chia sẻ hàng ngày.

Đăng nhập ngayĐể trở thành thành viên, chỉ cần vào trang đăng ký của chúng tôi.

Các thành viên có thể đặt nhiều sách Phúc Âm mỗi tháng, đặc biệt được thiết kế để phù hợp với thiết lập riêng mà bạn đang tìm kiếm cho riêng mình. Mang ít nhất một quyển bên mình mọi thời điểm, để đọc khi bạn có thời gian. Tìm kiếm cơ hội để tặng sách Phúc Âm cho người khác như là một món quà. Bạn sẽ vui vẻ với phản ứng của người được nhận khi hầu hết họ đều chấp nhận món quà này một cách vui vẻ. Bạn nên đặt 30 quyển mỗi tháng và tặng mỗi quyển mỗi ngày .

Là một thành viên, bạn cũng có những ưu đãi đặc biệt trên trang web này bao gồm khả năng đăng các câu chuyện và yêu cầu cầu nguyện, tham gia vào các khóa học cải thiện của chúng tôi, miễn phí Linh thao truyền giáo huấn luyện, đăng ký cho Tĩnh nguyện bỏ túi, xem các video cải thiện của chúng tôi Sách này là sự sống và xem ảnh hưởng của mục vụ chia sẻ riêng của bạn.

Gia nhập hội ngay

Khám phá lịch sử của chúng tôi

Hội biếu tặng Kinh thánh có một lịch sử đáng kinh ngạc với những tác động đến cuộc sống trên toàn thế giới kể từ khi Helen Cadbury thành lập năm 1893. Tìm hiểu thêm về công việc của Hội qua các năm tại bảo tàng trên mạng