The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Không gì thay đổi trái tim như lời của Chúa.
Giúp đưa nó vào tay của người dân

Thực hiện một cuộc quyên góp ngay bây giờ

Cảm ơn mong muốn được hỗ trợ Hội biếu tặng kinh thánh của bạn. Những đóng góp mang tính từ bi bởi những người như bạn đã giúp các thành viên Hội tiếp cận được với hàng triệu người vì Đức chúa bằng cách cho đi sách Phúc âm Gioan. Để thực hiện đóng góp của bạn ngay bây giờ, hãy sử dụng trang web an toàn của chúng tôi, hãy chọn số tiền của món quà của bạn dưới đây.

Thực hiện việc tài trợ?Nhấn vào đây!

Bạn muốn quyên góp bao nhiêu?

$ (USD)

$ (USD)

Special instructions

Please let us know if you have any special instructions for this gift.

Tần suất

Quà tặng một lần     Tài trợ lặp lại

Xin cho biết mức độ thường xuyên bạn muốn quyên góp, và khi nào bạn muốn bắt đầu.

Chú ý: Bạn có thể chỉnh sửa hoặc hủy bỏ kiểu quà tặng này bất cứ lúc nào.

Tần suất:

Hàng tuần     Hai tuần một lần
Háng tháng     Hàng quý     Hàng năm

Ngày của món quà đầu tiên:

Chú ý: Nếu bạn là một thành viên của Hội,đăng nhậpngay bây giờ để trường thông tin có thể được tự động điền vào cho bạn.Mất mật khẩu? Ấn vào đây.Lời cầu nguyện của một người công chính có sức mạnh to lớn như nó đang làm việc (Jame 5:16). Sử dụng sức mạnh cầu nguyện đễ hỗ trợ các thành viên đã đăng tâm vọng của họ lên website của Hội. Gia nhập và cầu nguyện cho những tâm nguyện trước mọi người, hoặc gửi riêng cho bạn

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,270 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền