The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Không có gì có thể thay đổi được trái tim như Lời Chúa
Hãy hỗ trợ để mang nó đến tay của mọi người

Tài trợ cho một số người ngay bây giờ

Tôi muốn tài trợ:


Vùng tập trung:


Bìa mẫu để tiếp cận cộng đồng này

sự chia sẻ khuôn viên trường


sự chia sẻ khuôn viên trường-Câu chuyện liên quan

Tôi sẵn sàng tài trợ sách phúc âm

Mỗi món quà của $20 (USD) sẽ tài trợ 30 sách phúc âm để bù lại những gì đã mất. Chúng tôi sẽ gửi bạn câu chuyện về những gì bạn đã đóng góp. Để tặng những món quà tài trợ này, bạn hãy xác định rõ số lượng sách Phúc âm mà bạn muốn tài trợ, sau đó chọn nút "Tài trợ ngày bây giờ".

Tần suất quà tặng:

Quà tặng một lần     Tài trợ lặp lại

Xin cho biết mức độ thường xuyên bạn muốn quyên góp, và khi nào bạn muốn bắt đầu.

Chú ý: Bạn có thể chỉnh sửa hoặc hủy bỏ kiểu quà tặng này bất cứ lúc nào.

Tần suất:

Hàng tuần     Hai tuần một lần
Háng tháng     Hàng quý     Hàng năm

Ngày của món quà đầu tiên:

Bởi vì không phải lúc nào cũng tìm được cái phù hợp với việc vùng tập trung truyền giáo của bạn , sau 90 ngày bất kỳ phần còn lại của việc đóng góp tập trung sẽ được sử dụng để tài trợ chung.

Chú ý: Nếu bạn là một thành viên của hội, đăng nhập ngay bây giờ như vậy phần thông tin có thể được tự động điền vào cho bạn. Mất mật khẩu?Bạn bè theo tín đồ Cơ Đốc của bạn có phải là thành viên của Hội Biếu Tặng Kinh thánh không? Nếu không, hãy mời họ trở thành thành viên của Hội bằng việc sử dụng biểu mẫu có sẵn của chúng tôi Thư mời điện tử. Tất cả những gì bạn phải làm là gõ tên và địa chỉ Thư điện tử của bạn bè với một thông điệp cá nhân ngắn gọn nếu bạn chọn, sau đó chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Thật dễ dàng!

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 699,932 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2019. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền