Menu
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!
Events

Events to inspire Christians
to read, carry and share

Upcoming League Events

quê hương  >  GIỚI THIỆUី

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

There's always something going on in this dynamic ministry. With membership now at more than 675,000 our small team of staff and volunteers are always on the go. If you want to learn more about the League, there may be a presentation at a location near you. We recommend that you check back regularly to see what's new.

Calendar of Events

MAD Live Event Trinity United Methodist Church-Centenary College 04/18/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Centenary College
Hackettstown, NJ 07840-1835

Iron Sharpens Iron Albany Liberty Church 04/18/2020 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Liberty Church
Schenectady, NY

MAD Live Event Zarephath Bible Church 04/19/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Zarephath Bible Church
Zarephath, NJ

MAD Live Event Thomas Road Baptist Church 04/25/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Thomas Road Baptist Church
Lynchburg, VA 24503-1719

Iron Sharpens Iron Manchester / Manchester Christian Church 05/02/2020 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Manchester Christian Church
Bedford, NH

Iron Sharpens Iron Portland First Baptist Church 05/02/2020 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

First Baptist Church
Portland, ME

River Valley Fellowship Church 05/03/2020 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

River Valley Fellowship Church
E Windsor, CT

Shorline Vineyard 05/10/2020 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Shoreline Vineyard Church
Guilford, CT

Calvary Church Old Bridge 05/15/2020 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Calvary Church
Old Bridge, NJ

Iron Sharpens Iron Boston Grace Chapel 05/16/2020 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Grace Chapel
Lexington, MA

Shoreline Vineyard Church 05/17/2020 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Shoreline Vineyard Church
Guilford, CT