The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!
Events

Events to inspire Christians
to read, carry and share

Upcoming League Events

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

There's always something going on in this dynamic ministry. With membership now at more than 650,000 our small team of staff and volunteers are always on the go. If you want to learn more about the League, there may be a presentation at a location near you. We recommend that you check back regularly to see what's new.

Calendar of Events

Seminars at Iron Sharpens Iron Men's Conference 03/23/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Hamburg, NY

MAD Live Event Richfield Life Ministries Church 03/24/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Richfield, PA

MAD Live Event Mountain Grove Church 03/30/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Granitie Falls, NC

MAD Live Event Grace Gospel Church 03/31/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Johnson City, TN

MAD Live Event Staff of KSBJ Radio 04/03/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Houston, TX

MAD Live Event for Pastors in partnership with KFMK/Spirit 105.9 04/04/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Austin, TX

Iron Sharpens Iron Albany 04/06/2019 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Waterviet, NY

MAD Live Event Liberty Grove Baptist Church 04/07/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Jackson, TN 38301

MAD Live Event First Baptist Church 04/13/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Westfield, NY

MAD Live Event Pitman EC Church 04/14/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Pitman, PA

First Love Calvary Chapel Men's Fellowship 04/17/2019 Presenter: Dr David Church
Speaker Presentation

Whittier, CA 90601-2233

MAD Live Event Sinking Creek Baptist Church 04/27/2019 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Johnson City, TN

Hall County Probation Event 04/27 - 04/28/2019 Presenter: Bruce Berck
Speaker Presentation

Grand Island, NE 68801-4014

Iron Sharpens Iron Portland 05/04/2019 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Portland, ME

Iron Sharpens Iron Manchester 05/04/2019 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Manchester, NH

Iron Sharpens Iron Worcester 05/18/2019 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Worcester, MA 90713

CreationFest, Agape Farm 06/26 - 06/29/2019 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Shirleysburg, PA

Worship in the Adirondacks (WOLBI) 06/28/2019 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Potterville, NY

River Rock Music Fest 07/05 - 07/06/2019 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Bethel, ME

Turnpike Wesleyan Church 07/21/2019 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Plattsburgh, NYHọc cách chia sẻ đức tin của bạn nhiều hơn là bạn nghĩ có thể! Chúng tôi đã biên soạn 92 cách thức để chia sẻ để các thành viên sử dụng bằng những văn bản thuận tiện. Hãy tạo cảm hứng!

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 663,122 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2019. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền