The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!
Events

Events to inspire Christians
to read, carry and share

Upcoming League Events

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

There's always something going on in this dynamic ministry. With membership now at more than 675,000 our small team of staff and volunteers are always on the go. If you want to learn more about the League, there may be a presentation at a location near you. We recommend that you check back regularly to see what's new.

Calendar of Events

MAD Live Event-Gracepointe Academy 02/18 - 02/21/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Gracepointe Baptist Church
Summerfield, FL

MAD Live Event-Gracepointe Baptist Church 02/23/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Gracepointe Baptist Church
Summerfield, FL

MAD Live Event-Mill Creek Baptist Church 03/01/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Mill Creek Baptist Church
Fincastle, VA

Share the Gospel at Daytona Bike Week 03/07 - 03/14/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Daytona Bike Week
Daytona, FL

MAD Live Event Ebenezer Baptist Church 03/08/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Ebenezer Baptist Church
Laurel Hill, FL

MAD Live Event-Calvary Baptist Church 03/29/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Calvary Baptist Church
Jersey Shore, PA

MAD Live Event Trinity United Methodist Church-Centenary College 04/18/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Centenary College
Hackettstown, NJ 07840-1835

MAD Live Event Zarephath Bible Church 04/19/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Zarephath Bible Church
Zarephath, NJ

MAD Live Event Thomas Road Baptist Church 04/25/2020 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Thomas Road Baptist Church
Lynchburg, VA 24503-1719Chia sẻ Lời Chúa bằng sách Phúc Âm Gioan là cách mạnh mẽ để đem Phúc Âm của Chúa Jesus Kito đến với mọi người. Tìm hiểu thêm về sách Phúc Âm và hiệu quả của nó trên trang web của Hội tại Các tài nguyên> Chia sẻ> Sử dụng sách Phúc Âm để chia sẻ.

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,902 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền