The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

ĐỌC LỜI CHÚA:
MỘT PHẦN TẤT YẾU HÀNG NGÀY

Các nguồn tài liệu giúp bạn đọc Kinh thánh

Hội biếu tặng kinh thánh được thành lập dựa trên nguyên tắc đọc Lời Chúa là một phần tất yếu để tiếp cận Chúa Kito và sống cuộc sống của chúng ta như cách mà Chúa muốn chúng ta sống.

Chúng tôi đã tạo ra một số nguồn tài liệu giúp bạn đi sâu hơn vào Lời CHúa. Những tài liệu này miễn phí và sẵn sàng cho tất cả mọi thành viên. Bây giờ hãy dành một khoảng thời gian để xem lại các cách khác nhau mà bạn có thể gần hơn với Kinh thánh:

THỬ THÁCH 21 NGÀY ĐỌC SÁCH PHÚC ÂM GIOAN CHỈ TRONG 21 NGÀY

Nếu bạn đang chia sẻ sách Phúc Âm Gioan (hoặc thậm chí bạn không chia sẻ), chúng tôi cũng mời bạn tham gia làm quen với sách phúc âm Gioan . Điều này rất đơn giản, bằng việc áp dụng Thử thách 21 ngày, một ý tưởng của Anita Keagy của Mục vụ JoyShop. Sử dụng Thử thách 21 ngày cho bản thân bạn và trở thành quen thuộc với cuộc sống và mục vụ Chúa Giê su.

5 LÍ DO ĐỂ ĐỌC KINH THÁNH TẠI SAO NÓ LẠI LÀ’ QUYỂN SÁCH QUAN TRỌNG NHẤT MÀ BẠN’LL NÊN ĐỌC

Không chỉ cần thiết đọc Lời Chúa mỗi ngày mà chúng ta nên bảo vệ lí do tại sao chúng ta chia sẻ đức tin của mình cho người khá. Dan Buttafuoco, một mục sư tại thành phố New York, là chủ tịch của Hội Kinh thánh lịch sử. Ông đã viết các mô tả về lí do tại sao chúng ta nên đọc Kinh thánh mỗi ngày. Chúng tôi đã tái bản lại nó ở đây để khuyến khích bạn đọc Lời Chúa.

CÁC CÂU KINH THÁNH HAY ĐỂ CHIA SẺ CÁC CON CHỮ NHIỀU SỨC MẠNH TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO

Một số đoạn Kinh thánh rất hữu ích cho việc chia sẻ đức tin của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng những khoảng thời gian nhỏ để làm quen với những câu này để bạn có thể trích dẫn và nhấn mạnh về chúng khi cơ hội đến.Bạn có câu hỏi nào về mục vụ, tổ chức và chương trình của Hội? Hãy vào mục Các câu trả lời của các câu hỏi thường gặp của Hội để có được câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến mà mọi người vẫn thường hỏi chúng tôi.

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,271 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền