The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Customize your Email signature
to build referrals fast

A primer on building Email referrals

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

You can multiply the impact of your own sharing ministry by helping others become members of the League in a number of ways. Support this ministry and expand the kingdom by helping get the word out. We offer a sophisticated banner ad program and a powerful E-mail invitation that you can use to invite your friends to join the League. You can build your own ministry team helping you to reach more people with the Word of God! When others join through your encouragement, you get to see their stories and comments, so you can see how your effort is making an impact. Building a ministry team can be as easy as including a link in your E-mail signature. Here's how:

How to link referrals directly to the signup page

Just include a text link in your E-mail signature with your member ID. This leads directly to the League's signup page so people can get started as quickly as possible. You might try something like the following:

Learn to Read, Carry and Share the Word of God!
www.ptl.org/referrer/YourMemberID

Put your actual member ID where it says "YourMemberID" above. For example, if your member ID was 135030, the actual URL for an E-mail signature would be 'www.ptl.org/referrer/135030'

If you don't remember your member ID, just use our lost password page and it will send you an E-mail message with your member ID and allow you to reset your password.

How to link referrals to the League's home page

You may wish to point people to the home page of our site instead of the signup page. If you want people to experience a more complete understanding of what the League is all about before they sign up, you can use the following format to ensure that your member ID will be included automatically when they decide to join:

www.ptl.org/?sponsorcd=YourMemberID

Note that the use of "?sponsorcd=" works the same way as the simpler use of a member ID as shown in the "E-mail signatures" heading above, but takes people to the home page instead of the signup page. For example, if your member ID was 135030, the link would be www.ptl.org/?sponsorcd=135030

How to link referrals in HTML

You can use these same approaches to include links in the source code of any web page. You'll need to know a little about HTML, and you'll have to use a raw text editor or HTML editor to do this.

If you are using actual HTML code, such as those in a web page, links to the League site should be set to open in a new browser window on your site, so that when visitors are finished browsing the League web site, they can close the window and be back where they started on your ministry web site. Use the attribute target="_blank" to set this value. Your code would look something like this:

<a href="http://www.ptl.org/referrer/135030" target="_blank">Share your faith</a>

Banner ads

Don't forget that we have a variety of free banner ads that you can use, and these include an automated system which tracks the number of people who click them and sign up as a result. This information is then posted to your profile page. Learn more about banner ads here.Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao sách Phúc Âm lại là một công cụ chia sẻ Lời Chúa hữu hiệu? Hãy tìm ra lời giải đáp tại những giải thích đơn giản tại website của chúng tôi.

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,903 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền