The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Nhiều lựa chọn tài khoản
cho những thành viên yêu quý của chúng tôi

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Đăng nhập để truy cập và có được những ưu đãi mà chỉ có thành viên mới có được như đặt sách Phúc Âm và các tài nguyên khác, chia sẻ các câu chuyện và yêu cầu cầu nguyện, tĩnh nguyện hàng ngày, và theo dõi quá trình hoạt động của bạn.

Để cập nhật thông tin hội thánh của bạn, xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Đăng nhập:

(Tên tài khoản hoặc Email)  Giúp tôi đăng nhập

Mật khẩu:

  Mất mật khẩu? Ấn vào đây

Nhớ tôi  |   Đây là gì

Chỉ cần tài khoản web? Nếu bạn đã là thành viên của Hội nhưng không có tài khoản web ( có thể bạn đăng ký tại các sự kiện hoặc buổi trình chiếu của hội thánh), ấn vào đây để tạo tài khoản web của bạn và bạn có thể đăng nhập. Chỉ mất chút ít thời gian, và bạn có thể tận dụng được lợi thế đầy đủ tính năng của một thành viên.

Nếu bạn gặp khó khăn về kỹ thuật với biểu mẫu này, vui lòng thông báo vấn đề đó với quản trị web của chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn E-mail đếnBạn có nhận ra Đức Kito qua Tin Mừng Gioan? Hãy tìm ra cách tiếp tục phát triển đức tin của mình như thế nào bằng việc điền vào mẫu của chúng tôi Mẫu quyết định thuận tiện .

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,906 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền