The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Skilled as a public speaker?
Motivate others to join!

Become a volunteer speaker representative

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

Do you have skills as a speaker? Would you like to help encourage audiences in churches and at events to become active in personal evangelism by telling them about the League? We use a nationwide network of volunteer speaker reps to present the message of The Pocket Testament League. If you're interested in joining our network, fill out the form below for more information.

Qualifications: We expect our speaker reps to be mature Christians with a passion for sharing their faith in Christ and to have some experience or proven qualifications as a public speaker. Experience in church settings is a benefit. The ability to network with pastors and church leaders to arrange speaking appointments is important. You'll be contacted and asked to provide more information, including references, before you are added to our list of speakers. As a volunteer, there is no financial compensation, but we provide all the Gospels, signup cards and other presentation materials you'll need to present effectively. You will not be expected to travel outside your local area, but you can choose how far you wish to travel.

items in red below are required fields.

x

Name (First, Last):*

  

Your MemberID:

Only if you're a member

E-Mail:*

Your E-mail address is important because most of our communication with you will take place by E-mail. Please supply it if you have one, and check it carefully for accuracy.

Address:

City:*

Country:

State/Prov:

Zip/Postal Code:

Phone Number:*

Note: Please include your area code with your phone number.

Tell us about your qualifications

Christian since (Year):

Name of your church:

Public speaking since:

Speaking skills:
(Check all that apply)

Pastor   Youth Leader   Sunday School teacher
Teacher/Professor/Educator   Business presenter
Radio/Television personality   Entertainer
Dale Carnegie or other public speaking training course
Other presentation experience

Tell us about your background or anything else you'd like us to know:

Available to Start:


Please check the box below to help prevent fraudulent use of this form.


Note: After clicking the Submit button below, please allow a few seconds for this form to process. A confirmation screen will appear after it has been submitted.Lời cầu nguyện của một người công chính có sức mạnh to lớn như nó đang làm việc (Jame 5:16). Sử dụng sức mạnh cầu nguyện đễ hỗ trợ các thành viên đã đăng tâm vọng của họ lên website của Hội. Gia nhập và cầu nguyện cho những tâm nguyện trước mọi người, hoặc gửi riêng cho bạn

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,270 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền