The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Cùng với nhau, chúng ta hãy làm việc để hướng tới
một mùa gặt tâm linh bội thu

Sức mạnh của việc tài trợ

Tài trợ là một trong ba cách để "cho đi"
Tài trợ là nguyện vọng từ trái tim bạn

Tài trợ là cần thiết cho 508 Những thành viên mong muốn chia sẻ 18,790 sách Phúc Âm.

1 Người kế nhiệm

Chúng tôi có các thành viên sẵn sàng chia sẻ Tin Lành của Chúa Giê su Kito tới những người cần nó và bạn có thể trực tiếp cho đi tới người kế nhiệm. Nhấp vào phía dưới để tài trợ ngay bây giờ!

Người kế nhiệm

2 Niềm đam mê cụ thể

Tài trợ trực tiếp vào khu vực của hoạt động truyền giáo phù hợp với niềm đam mê của riêng bạn, hoặc chọn một người, thành phố hay hội thánh cụ thể. Bấm vào dưới đây để lựa chọn ngay bây giờ!

Những đam mê cụ thể

3 Mục tiêu của sách Phúc Âm

Muốn hợp tác nhiều lần để chia sẻ sách Phúc Âm trong năm tới hoặc hai năm tới? Thật tuyệt! Hãy chọn mục tiêu của bạn bằng cách nhấn vào dưới đây ngay bây giờ và xem kết quả đạt được hàng tháng

Mục tiêu của sách Phúc Âm

Thế nào là tài trợ?

Bạn có thể đặt sách Phúc Âm vào tay những người không có khả năng về tài chính để đóng góp các nguồn tài liệu chia sẻ, nhưng có một nguyện vọng mạnh mẽ là mang Lời Chúa tới những người lầm lỗi. Sự hỗ trợ của bạn tiếp thêm sức mạnh cho họ sẻ chia bằng những đóng góp đơn giản với sách Phúc Âm mà họ muốn ban đi.

Tại sao tôi nên tài trợ?

Đơn giản. Con người cần tiếp nhận Lời Chúa, và chúng tôi có những con người với nguyện vọng lớn lao là mang sách Phúc Âm Gioan tới những người cần nó. Tại sao bạn còn chờ đợi! Hãy thực hiện thiện nguyện đó ngay bây giờ!

Hoạt động như thế nào?

Tuyệt đối! Các thành viên cần sự tài trợ sẽ được yêu cầu nộp một bản kế hoạch chia sẻ và gửi cho bạn. Nhưng điều thú vị mà bạn thực sự nhận được đấy là những kết quả thu được thông qua những cập nhật của họ.

Những câu chuyện về sự ảnh hưởng

Tài trợ là đưa ra những tác động và cuộc sống được giải thoát bởi những Tin Lành của sứ điệp Phúc Âm. Chúng tôi muốn bạn tràn ngập trong hy vọng, được thay đổi, và khuyến khích rằng bạn sẽ tìm thấy mình trong hàng trăm câu chuyện và lời chứng thực được công bố mỗi tháng. Đọc những câu chuyện về quân đội

Theo dõi những ảnh hưởng của bạn

Bản đồ định vị sách Phúc Âm của chúng tôi mang đến bức tranh trực tuyến về cách những món quà của bạn mang lại những tác động cho cuộc sống. Đây là một cách hay để xem sự di chuyển thực tế của sách Phúc Âm! Xem bản đồ

“Chúng con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy”
—CV 1:8


Các thành viên của Hội sẵn sàng và mong muốn chia sẻ những sứ điệp của Chúa Jesus Kito với người khác, và họ tìm thấy những cách tốt nhất để làm điều đó! Hãy lấy cảm hứng bằng cách đọc thường xuyên những lời khuyên của các thành viên để sẻ chia hiệu quả.

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,271 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền