Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Cùng với nhau, chúng ta hãy làm việc để hướng tới
một mùa gặt tâm linh bội thu

Sức mạnh của việc tài trợ

quê hương  >  Quyên góp  >  ​Về vấn đề tài trợ

Tài trợ là một trong ba cách để "cho đi"
Tài trợ là nguyện vọng từ trái tim bạn

Tài trợ là cần thiết cho 0 Những thành viên mong muốn chia sẻ sách Phúc Âm.

1 Người kế nhiệm

Chúng tôi có các thành viên sẵn sàng chia sẻ Tin Lành của Chúa Giê su Kito tới những người cần nó và bạn có thể trực tiếp cho đi tới người kế nhiệm. Nhấp vào phía dưới để tài trợ ngay bây giờ!

Người kế nhiệm

2 Niềm đam mê cụ thể

Tài trợ trực tiếp vào khu vực của hoạt động truyền giáo phù hợp với niềm đam mê của riêng bạn, hoặc chọn một người, thành phố hay hội thánh cụ thể. Bấm vào dưới đây để lựa chọn ngay bây giờ!

Những đam mê cụ thể

3 Mục tiêu của sách Phúc Âm

Muốn hợp tác nhiều lần để chia sẻ sách Phúc Âm trong năm tới hoặc hai năm tới? Thật tuyệt! Hãy chọn mục tiêu của bạn bằng cách nhấn vào dưới đây ngay bây giờ và xem kết quả đạt được hàng tháng

Mục tiêu của sách Phúc Âm

Thế nào là tài trợ?

Bạn có thể đặt sách Phúc Âm vào tay những người không có khả năng về tài chính để đóng góp các nguồn tài liệu chia sẻ, nhưng có một nguyện vọng mạnh mẽ là mang Lời Chúa tới những người lầm lỗi. Sự hỗ trợ của bạn tiếp thêm sức mạnh cho họ sẻ chia bằng những đóng góp đơn giản với sách Phúc Âm mà họ muốn ban đi.

Tại sao tôi nên tài trợ?

Đơn giản. Con người cần tiếp nhận Lời Chúa, và chúng tôi có những con người với nguyện vọng lớn lao là mang sách Phúc Âm Gioan tới những người cần nó. Tại sao bạn còn chờ đợi! Hãy thực hiện thiện nguyện đó ngay bây giờ!

Hoạt động như thế nào?

Tuyệt đối! Các thành viên cần sự tài trợ sẽ được yêu cầu nộp một bản kế hoạch chia sẻ và gửi cho bạn. Nhưng điều thú vị mà bạn thực sự nhận được đấy là những kết quả thu được thông qua những cập nhật của họ.

Những câu chuyện về sự ảnh hưởng

Tài trợ là đưa ra những tác động và cuộc sống được giải thoát bởi những Tin Lành của sứ điệp Phúc Âm. Chúng tôi muốn bạn tràn ngập trong hy vọng, được thay đổi, và khuyến khích rằng bạn sẽ tìm thấy mình trong hàng trăm câu chuyện và lời chứng thực được công bố mỗi tháng. Đọc những câu chuyện về quân đội

Theo dõi những ảnh hưởng của bạn

Bản đồ định vị sách Phúc Âm của chúng tôi mang đến bức tranh trực tuyến về cách những món quà của bạn mang lại những tác động cho cuộc sống. Đây là một cách hay để xem sự di chuyển thực tế của sách Phúc Âm! Xem bản đồ

“Chúng con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy”
—CV 1:8