Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Enjoy talking to God?
Here are some worthy topics

Prayer requests from our Members

quê hương  >  Cộng đồng

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

We deeply appreciate your interest in praying for the evangelism efforts of our members. Your prayers provide powerful spiritual support for those who are being reached with our Gospel books. Prayer requests exist for days after posting, and then disappear unless renewed, so you can be sure that you're praying for recently posted needs. Currently active prayer requests are shown below, starting with the most recent posting.

Tìm kiếm theo
Thành phố của thành viên
Sắp xếp
Hiển thị các kết quả trong một trang   

0 prayer requests found

0 to 0 of 0 prayer requests

Cần lời cầu nguyện?

Các thành viên của Hội có thể đăng tải những lời cầu nguyện,và hàng trăm thành viên đức tin khác của Hội sẽ tham gia cầu nguyện Chúa thay cho bạn . Bạn phải đăng nhập để sử dụng tính năng này. Để chia sẻ những yêu cầu cầu nguyện liên quan đến truyền giáo, hãy nhấn vào đây.