The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Các sản phẩm từ Hội Biếu Tặng Kinh Thánh

Đặt sách Phúc Âm

Chuyển đến:

Sản phẩm dưới dạng English - Tiếng Anh

God is Love A Better Love
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
You Can't DIY (KJV) DIY Fail!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Thrill of Hope A Weary World Rejoices!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Puzzled - Large Print Solve the Puzzle! Reach those with failing eyesight.
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food for your Soul Perfect for Thanksgiving Outreach!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
True Beauty Begins Within Share that true beauty lies within.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Living Waters - Large Print Reach those with failing eyesight with the Good News!
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food For Your Soul (NEW for KJV) Perfect for Thanksgiving Outreach!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
You Are Not Forgotten Shine Jesus' Love to those who may feel forgotten!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Connecting Connect with Others!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Bright hope for tomorrow Bring hope and light through His Word!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Are you tired of doing time? (PRISON-NO STAPLE) Jesus Paid It All! Perfect bound, no staples in Gospel, perfect for sharing in prison.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Desert Camo (NIV) Ideal for military and hunters.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift (Large Print) Jesus is the best gift!
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Best Dad in the World Best Dad Ever
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Work Heartily Work, Work, Work!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Desert Camo (ESV) Ideal for military and hunters.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Hope (English) Find Hope!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A New Day (KJV) Share the hope of a new day with someone!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Where am I going? What am I searching for? Great for sharing with teens and young adults
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift (KJV) Jesus is the best gift!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Your Way Help others find the right way!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Story of Perfect Love (NIV) Share with someone you love!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Story of Perfect Love (KJV) Offer perfect love to those you meet!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Light Suitable for all sharing situations.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Gift For You Bring a Gift!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
I'm so Thankful for You (NLT) Thank you!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Give Thanks Share Thanksgiving Blessings!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Just for you A Gift!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Celebrate the Reason Jesus is the reason for the season!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Gift For You Bring a Gift!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words to You (ENG) Illustrated children's Gospel message.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Make It Your Gospel Useful references from the Gospel of John.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Ready Reference Guide (ENG) Useful Bible references for easy access.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác English - Tiếng Anh

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

The Best Gift Give Kids The Best Gift!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Do You Need a Mulligan? Created in partnership with Old Pro Resources.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Set Free by Grace Created in partnership with Joni and Friends.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Jesus: Got Questions? (Large Print for Kids) Who Doesn't Have Questions?
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Are You Working for a Greater Purpose Something Greater!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Relationships not Religion Say YES to relationship!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Cardinal Tire Pros Impact someone around you today!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Come & See Where True Hope is Found Introduce others to His Word!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Live More Live More with the power of God's Word
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Español - Tiếng Tây Ban Nha

Where did I come from? Gospel of John in English and Spanish
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Merry Christmas Heaven to Earth
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Câu chuyện tình yêu Câu chuyện về tình yêu bằng tiếng Tây Ban Nha
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Family Love Celebrate family and share Jesus!
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Together God's love brings people together!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Victory Goal Designed for soccer fans
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Hope (Spanish) Find Hope!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Peace, Truth, Love Spanish language Gospel of John.
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
New Life Spanish language expression of new life.
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words to You (SPN) Illustrated children's Gospel in Spanish.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Ready Reference Guide (SPN) Full of useful Bible references for easy access.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Español - Tiếng Tây Ban Nha

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Endurance Through Faith Created in partnership with Kellogg Motorsports.
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Driven by Jesus Christ Road to Victory
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ tĩnh nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Português - Tiếng Bồ Đào Nha

Chúa Giê su - Đấng Cứu rỗi Chúa Giê su Kito cho tất cả những người Brazil!
TLH Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Ultimate Goal Designed for soccer fans
TLH Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 日本語 - Tiếng Nhật

Contact: The on-button to life Perfect for the business world
JPV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Truth Jesus is the way, the truth and the life
JPV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Deutsch - Tiếng Đức

Cuộc sống dồi dào Chia sẻ Mùa hè đang dần đến
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Sẵn sàng cho Ngày trọng đại Hãy sẵn sàng để chia sẻ đam mê của bạn với Lời Chúa
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A New Beginning Perfect for those who love the outdoors
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Tree of Life In order to flourish, we need deep roots with God!
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food for your Soul Perfect for Year-round Outreach!
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Deutsch - Tiếng Đức

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Italiano - Tiếng Ý

Life is a Game Designed to reach those who love sports
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God knows the heart of every woman. Even yours. Designed to reach women's hearts
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Help - SOS. God is Able and Willing. Provide Help when it's Needed Most
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
It is not a Simple "Like" Ideal for sharing with teens
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Italiano - Tiếng Ý

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng русский язык - Tiếng Nga

Món quà quý nhất Chúa Giê su là món quà quý nhất!
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 简体中文 - Tiếng Trung (giản thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Navigation For Your Life Jesus is our Navigation for Life
CUV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Good News Created in partnership with CRM of AFC
BEC Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 繁體中文 - Tiếng Trung (phồn thể)

Cuộc sống phong phú Tận hưởng cuộc sống mới
CSB Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 繁體中文 - Tiếng Trung (phồn thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Navigation For Your Life Jesus is our Navigation for Life.
CUV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng ខេមរភាសា - Tiếng Campuchia

Món quà quý nhất Chúa Giê su là món quà quý nhất!
KSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Tin Mừng Tin Mừng về việc biết chúa Giê su
KSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng العربية - Arabic

Gray Blank Cover Gray Blank Cover
BEA Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
True Freedom True Freedom
BEA Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Gospel of John from the Holy Bible Perfect for those who read the Arabic language
VDV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Kreyòl ayisyen - Haitian Creole

Light of the World Tell those who are in darkness that Jesus is the Light
HCV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God Makes Beautiful Things God Created Beauty!
HCV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 한국어 - Korean

Stop Running. He has come. Great for sharing with teens and young adults
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Where am I going? What am I searching for? Great for sharing with teens and young adults
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
What is the most important work? What We Need the Most in Life is God's Word
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng فارسی - Farsi

Freedom The Truth Will Set You Free The Truth Will Set You Free
PSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng українська мова - Ukrainian

Christ Has Risen Life in Christ
UKR Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Glorify His Name Glorious
UKR Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Cross and Nature Natural Beauty
UKR Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Flag Colors Unlimited Opportunity
UKR Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng English - Tiếng Anh

Fishers of Men Gone Fishing
NIV Chi tiết
He Can Heal Healing is Here
NLT Chi tiết
The Ultimate Victory Show others how to really win!
NLT Chi tiết
Finding Your Way (KJV) Jesus will provide light to your path!
KJV Chi tiết
Who's In Control? Help others give God control in their life!
ESV Chi tiết
A Message of True Freedom Limited edition independence day cover.
NIV Chi tiết
Stories that Count Suitable for all sharing situations.
ESV Chi tiết
The Perfect Road (Harley) Perfect for sharing with those who ride.
NIV Chi tiết
The Best Gift (NIV) Jesus is the best gift!
NIV Chi tiết
Reflecting God's Love Our cover design contest winner
KJV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác English - Tiếng Anh

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Alpha - Is there more to life than this? Created in partnership with Alpha Course.
NIV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sắp có sách Phúc Âm mới. Bạn vui lòng kiểm tra lại để biết thêm thông tin.Lời cầu nguyện của một người công chính có sức mạnh to lớn như nó đang làm việc (Jame 5:16). Sử dụng sức mạnh cầu nguyện đễ hỗ trợ các thành viên đã đăng tâm vọng của họ lên website của Hội. Gia nhập và cầu nguyện cho những tâm nguyện trước mọi người, hoặc gửi riêng cho bạn

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 692,096 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2019. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền