Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Các sản phẩm từ Hội Biếu Tặng Kinh Thánh

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm
Đặt sách Phúc Âm

Chuyển đến:

Sản phẩm dưới dạng English - Tiếng Anh

You've Been Prayed For! Pray for Others
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
This Book Changed My Life Life-Changing Words
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Gospel According to John Share the Gospel
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Your Peace In The Storm Have Faith
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Life Transformed New Life
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
You're Worth More Than You Could Ever Imagine You are worth it!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Gospel of John The Gospel of John
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Fear Not (KJV) There is nothing to fear!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Love Is Here LOVE!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Courage - Strength - Adventure (ESV) Share Courage, Strength, and Adventure!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift (Large Print) Jesus is the best gift!
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
In the Beginning Created for A Purpose
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Thanks A Million Thank You
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Bright Hope for Tomorrow (NLT) Bring hope and light through His Word!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift (KJV) Jesus is the best gift!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift (NIV) Jesus is the best gift!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Story of Perfect Love (KJV) Offer perfect love to those you meet!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Connecting Connect with Others!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
You Are Not Forgotten Shine Jesus' Love to those who may feel forgotten!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God is Love A Better Love
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Your Way (KJV) Jesus will provide light to your path!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food for your Soul Perfect for Thanksgiving Outreach!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Hope has a Name (ESV) A Reason to Hope
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Hope Has a Name (NLT) A Reason to Hope
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Courage - Strength - Adventure (NIV) Share Courage, Strength, and Adventure!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Fear Not (ESV) There is nothing to fear!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Message of True Freedom (Large Print) Large Print Stars and Stripes
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Inside You From the Inside Out
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Where am I going? (KJV) Great for sharing with teens and young adults
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
It's Never Too Late (KJV) Running Behind?
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Peace I Give to You (Large Print) Let Not Your Heart Be Troubled
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Fishers of Men Gone Fishing
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Best Dad in the World Best Dad Ever
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
He Can Heal Healing is Here
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Cross - God's Words Give the Word of God
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Hope (NIV) Find Hope!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Hope Hope Coloring Cover
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
HELP. God is Able and Willing (ESV) Provide Help when it's Needed Most
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Stories that Count Suitable for all sharing situations.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Where am I going? What am I searching for? (ESV) Great for sharing with teens and young adults
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Take Note Moleskin look
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Light Suitable for all sharing situations.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Greatest Story Ever Told (KJV) No Greater Story
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Give Thanks (NIV) Share Thanksgiving Blessings!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Thankful & Blessed Be Blessed
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Gather Here Gather Together
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Hosanna The One Who Saves
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
O Holy Night A Thirll Of Hope
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
O Holy Night A Thirll Of Hope
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Christ is Risen Alive in Christ
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Wishing You A Merry Christmas MERRY CHRISTMAS!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Thrill of Hope A Weary World Rejoices!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words to You (ENG) Illustrated children's Gospel message.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Make It Your Gospel Useful references from the Gospel of John.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Ready Reference Guide (ENG) Useful Bible references for easy access.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác English - Tiếng Anh

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Dive Deeper Into Life Created in partnership with Worldwide Christian Scuba Divers.
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Are You Working for a Greater Purpose Unstuck
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Cardinal Tire Pros Impact someone around you today!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Live More Live More with the power of God's Word
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Amazing Grace Created in partnership with Amy Crafton
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Español - Tiếng Tây Ban Nha

Together God's love brings people together!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words to You (SPN) Illustrated children's Gospel in Spanish.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Ready Reference Guide (SPN) Full of useful Bible references for easy access.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Español - Tiếng Tây Ban Nha

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Driven by Jesus Christ Road to Victory
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 日本語 - Tiếng Nhật

The Messiah (Manga Gospel) The message of our Messiah
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Contact: The on-button to life Perfect for the business world
JPV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Deutsch - Tiếng Đức

Cuộc sống dồi dào Chia sẻ Mùa hè đang dần đến
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Sẵn sàng cho Ngày trọng đại Hãy sẵn sàng để chia sẻ đam mê của bạn với Lời Chúa
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A New Beginning Perfect for those who love the outdoors
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Tree of Life In order to flourish, we need deep roots with God!
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food for your Soul Perfect for Year-round Outreach!
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Deutsch - Tiếng Đức

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Italiano - Tiếng Ý

Việc kinh doanh của cuộc sống? Đó là một món quà Được thiết kế để chia sẻ với các nhà doanh nghiệp
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Italiano - Tiếng Ý

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 简体中文 - Tiếng Trung (giản thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Navigation For Your Life Jesus is our Navigation for Life
CUV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Good News Created in partnership with CRM of AFC
BEC Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng ខេមរភាសា - Tiếng Campuchia

Món quà quý nhất Chúa Giê su là món quà quý nhất!
KSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Tin Mừng Tin Mừng về việc biết chúa Giê su
KSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng العربية - Arabic

Gray Blank Cover Gray Blank Cover
BEA Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
True Freedom True Freedom
BEA Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Gospel of John from the Holy Bible Perfect for those who read the Arabic language
VDV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Kreyòl ayisyen - Haitian Creole

God Makes Beautiful Things God Created Beauty!
HCV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 한국어 - Korean

Stop Running. He has come. Great for sharing with teens and young adults
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
What is the most important work? What We Need the Most in Life is God's Word
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng فارسی - Farsi

Freedom The Truth Will Set You Free The Truth Will Set You Free
PSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng English - Tiếng Anh

The Ultimate Victory Show others how to really win!
NLT Chi tiết
Follow Me I Am The Way
NIV Chi tiết
Finding Your Way (NIV) Jesus will provide light to your path!
NIV Chi tiết
God's Words (NIV) Only God's words bring true life and healing to our souls.
NIV Chi tiết
You Mean The World To Me Mean the World
NLT Chi tiết
Lời Chúa Chỉ có Lời Chúa mới mang lại cuộc sống thực sự và hàn gắn tâm hồn của chúng ta
ESV Chi tiết
A Story of Perfect Love (NIV) Share with someone you love!
NIV Chi tiết
Desert Camo (NIV) Ideal for military and hunters.
NIV Chi tiết
Today Is A New Beginning His Mercies Are New
NLT Chi tiết
Desert Camo (ESV) Ideal for military and hunters.
ESV Chi tiết
Who's In Control? Help others give God control in their life!
ESV Chi tiết
Finding Your Way Help others find the right way!
KJV Chi tiết
Reflecting God's Love Our cover design contest winner
KJV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác English - Tiếng Anh

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Set Free by Grace Created in partnership with Joni and Friends.
NIV Chi tiết
Relationships not Religion Say YES to relationship!
NLT Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Español - Tiếng Tây Ban Nha

Merry Christmas Heaven to Earth
NVI Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sắp có sách Phúc Âm mới. Bạn vui lòng kiểm tra lại để biết thêm thông tin.

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình huấn luyện truyền giáo!

Giới thiệu về chúng tôi