The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Các sản phẩm từ Hội Biếu Tặng Kinh Thánh

Đặt sách Phúc Âm

Chuyển đến:

Sản phẩm nổi bật

Ánh sáng của thế gian Hãy nói với những người đang chìm trong bóng tối rằng, Chúa Giê su là Ánh sáng
RVB Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Chúa Giêsu là ánh sáng Ánh sáng của thế gian
RVB Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Sản phẩm dưới dạng English - Tiếng Anh

Desert Camo Ideal for military and hunters.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
You Were Made for More Made for more!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Your Way Jesus will provide light to your path!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words Only God's words bring true life and healing to our souls.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Bright Hope for Tomorrow Bring hope and light through His Word!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Greater Purpose Something Greater!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Puzzled - Large Print Solve the Puzzle! Reach those with failing eyesight.
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Hope Find Hope!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
HELP. God is Able and Willing Provide Help when it's Needed Most
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Stories that Count Suitable for all sharing situations.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A New Day Share the hope of a new day with someone!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
HELP. God is Able and Willing Provide Help when it's Needed Most
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift Jesus is the best gift!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Your Way Help others find the right way!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift Jesus is the best gift!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Light Suitable for all sharing situations.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food for your Soul Perfect for Thanksgiving Outreach!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Love Coloring Book Love Coloring Book
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Desert Camo Ideal for military and hunters.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Message of True Freedom Limited edition independence day cover.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
I Am The Way - Cross Designed by one of the winners in our annual design contest.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Light of the World Tell those who are in darkness that Jesus is the Light
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Lời Chúa Chỉ có Lời Chúa mới mang lại cuộc sống thực sự và hàn gắn tâm hồn của chúng ta
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Ultimate Victory Show others how to really win!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Are you tired of doing time? (PRISON-NO STAPLE) Jesus Paid It All! Perfect bound, no staples in Gospel, perfect for sharing in prison.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Story of Perfect Love Share with someone you love!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Living Waters - Large Print Reach those with failing eyesight with the Good News!
NIV-LP Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
You Are Not Forgotten Shine Jesus' Love to those who may feel forgotten!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Story of Perfect Love Offer perfect love to those you meet!
KJV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Give Thanks Share Thanksgiving Blessings!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Peace on Earth Christmas Coloring Book Peace on Earth!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Merry Christmas Nativity Heaven to Earth
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Light of the World (Christmas Lights) It's Christmas!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Blue Spruce Spread Christmas Cheer - and the Good News!
NLT Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Just for you A Gift!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Celebrate the Reason Jesus is the reason for the season!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Gift For You Bring a Gift!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Where am I going? What am I searching for? Great for sharing with teens and young adults
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Perfect Road (Harley) Perfect for sharing with those who ride.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words to You Illustrated children's Gospel message.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Ready Reference Guide Useful Bible references for easy access.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Make It Your Gospel Useful references from the Gospel of John.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác English - Tiếng Anh

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Each Day Presents A Series of Choices Each Day Presents a Series of Choices
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Take the Road Less Traveled Road Less Traveled
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Cardinal Tire Pros Impact someone around you today!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Come & See Where True Hope is Found Introduce others to His Word!
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Live More Live More with the power of God's Word
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Alpha - Is there more to life than this? Created in partnership with Alpha Course.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Set Free by Grace Created in partnership with Joni and Friends.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Game Plan 4 LIFE Created in partnership with NCCAA
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Best Gift Give Kids The Best Gift!
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Take the Road to Life Created in partnership with Weaver GM Chrysler.
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Do You Need a Mulligan? Created in partnership with Old Pro Resources.
ESV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Friendship... For Life Created in partnership with New Canaan Society
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A Tribute to Our Creator Created in partnership with Creation Fest
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
First Baptist Temple Terrace Growth
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Amazing Grace Created in partnership with Amy Crafton
NIV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Español - Tiếng Tây Ban Nha

Where did I come from? Gospel of John in English and Spanish
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Finding Hope Find Hope!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Peace, Truth, Love Spanish language Gospel of John.
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
New Life Spanish language expression of new life.
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Love (Coloring Book) Feel the Love!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Family Love Celebrate family and share Jesus!
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Together God's love brings people together!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Victory Goal Designed for soccer fans
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Merry Christmas Heaven to Earth
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Câu chuyện tình yêu Câu chuyện về tình yêu bằng tiếng Tây Ban Nha
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
God's Words to You Illustrated children's Gospel in Spanish.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Ready Reference Guide Full of useful Bible references for easy access.
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Español - Tiếng Tây Ban Nha

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Come & See Where True Hope is Found Introduce others to His Word!
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Endurance Through Faith Created in partnership with Kellogg Motorsports.
BIS Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Amazing Grace Created in partnership with Amy Crafton
NVI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ tĩnh nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Français - French

Ánh sáng của thế giới Hãy nói với những người đang sống trong tối tăm rằng, Chúa Giê su là Ánh sáng
BSG Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Português - Tiếng Bồ Đào Nha

Chúa Giê su - Đấng Cứu rỗi Chúa Giê su Kito cho tất cả những người Brazil!
TLH Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Ultimate Goal Designed for soccer fans
TLH Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Deutsch - Tiếng Đức

Cuộc sống dồi dào Chia sẻ Mùa hè đang dần đến
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Sẵn sàng cho Ngày trọng đại Hãy sẵn sàng để chia sẻ đam mê của bạn với Lời Chúa
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
A New Beginning Perfect for those who love the outdoors
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Tree of Life In order to flourish, we need deep roots with God!
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Food for your Soul Perfect for Year-round Outreach!
NGU Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Deutsch - Tiếng Đức

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Italiano - Tiếng Ý

Life is a Game Designed to reach those who love sports
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Italiano - Tiếng Ý

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
NRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng русский язык - Tiếng Nga

Món quà quý nhất Chúa Giê su là món quà quý nhất!
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác русский язык - Tiếng Nga

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

The Lighthouse New cover design great for those who love the sea.
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Gifts for You New cover design great for sharing during Christmas.
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Prism New cover design great for women, youth and young adults.
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Looking Up Looking Up
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Mục đích cao hơn Mục đích cao hơn
RUI Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 简体中文 - Tiếng Trung (giản thể)

Món quà quý giá nhất (Tiếng Anh và Tiếng Trung giản thể) Sách Phúc âm Gioăng song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Trung giản thể
BEC Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 简体中文 - Tiếng Trung (giản thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Navigation For Your Life Jesus is our Navigation for Life
CUV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Good News Created in partnership with CRM of AFC
BEC Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 繁體中文 - Tiếng Trung (phồn thể)

Cuộc sống phong phú Tận hưởng cuộc sống mới
CSB Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 繁體中文 - Tiếng Trung (phồn thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Come & See Where True Hope is Found Introduce others to His Word!
CUV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng ខេមរភាសា - Tiếng Campuchia

Món quà quý nhất Chúa Giê su là món quà quý nhất!
KSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Tin Mừng Tin Mừng về việc biết chúa Giê su
KSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng العربية - Arabic

Gray Blank Cover Gray Blank Cover
BEA Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
True Freedom True Freedom
BEA Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
The Gospel of John from the Holy Bible Perfect for those who read the Arabic language
VDV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Kreyòl ayisyen - Haitian Creole

God Makes Beautiful Things God Created Beauty!
HCV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Light of the World Tell those who are in darkness that Jesus is the Light
HCV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 한국어 - Korean

What is the most important work? What We Need the Most in Life is God's Word
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Stop Running. He has come. Great for sharing with teens and young adults
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng
Where am I going? What am I searching for? Great for sharing with teens and young adults
KRV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng فارسی - Farsi

Freedom The Truth Will Set You Free The Truth Will Set You Free
PSV Chi tiết - Thêm vào giỏ hàng

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng English - Tiếng Anh

Russian Easter Easter Changes Lives!
ESV Chi tiết
Life is Good Share with someone you love!
NIV Chi tiết
Forever Faithful Discovering God's faithfulness and love
NLT Chi tiết
He Has Risen He is Alive!
NLT Chi tiết
The Best Gift Jesus is the best gift!
ESV Chi tiết
Awaken Share new life with someone this season!
NLT Chi tiết
A New Day Share the hope of a new day with someone!
KJV Chi tiết
Limited Edition - True beauty begins within Show them where true beauty lies with this Limited Edition Cover!
ESV Chi tiết
Living Waters The Gospel of John Living Waters
NIV Chi tiết
O Holy Night Limited Edition Holiday Coloring Book Cover Design
NIV Chi tiết
Hope Limited Edition Adult Coloring Cover
NIV Chi tiết
Reflecting God's Love Our cover design contest winner
KJV Chi tiết
Brighten Up Your Life Reflects the deeply-longed for joy only God can give.
NIV Chi tiết
Take Note Moleskin look
ESV Chi tiết
Who's In Control? Help others give God control in their life!
ESV Chi tiết
How to Find Ultimate Success Share Ultimate Success!
ESV Chi tiết
Abundant Life Share some Son-shine!
ESV Chi tiết
Connecting Connect with Others!
ESV Chi tiết
Is Finding Freedom Possible? Help Others Find Freedom. Perfect bound, no staples in Gospel, perfect for sharing in prison.
NIV Chi tiết
Life is good Life is good, and every life deserves a chance.
NIV Chi tiết
Ngài yêu tôi Chúa yêu chúng ta đầu tiên
NIV Chi tiết
Bright hope for tomorrow Bring hope and light through His Word!
NIV Chi tiết
Finding Your Way Suitable for all sharing situations.
NIV Chi tiết
Music for the Soul Reflecting the Bible's poetic beauty.
KJV Chi tiết
Who's In Control Help others give God control in their life!
NLT Chi tiết
Stories That Count Suitable for all sharing situations.
NLT Chi tiết
B Free Designed for sharing in urban cultures.
NLT Chi tiết
Transformed God gives the ultimate makeover!
NIV Chi tiết
The Truth Perfect for police, fire, paramedics and other EMS sharing situations.
NIV Chi tiết
This Book is Alive (Leap) Young people expressing the joy of life.
NIV Chi tiết
A Story for your Heart Designed for the health care community
NIV Chi tiết
Blueprint for Life Perfect for sharing with tradespeople
ESV Chi tiết
Cleared for Takeoff Perfect for sharing with aviation lovers.
ESV Chi tiết
The Way Featuring a beautiful forest path.
KJV Chi tiết
Road to Life Especially designed for truckers
NIV Chi tiết
You were made for more Made for more!
ESV Chi tiết
Set Free Great for sharing with women
ESV Chi tiết
Let God Set You Free A touch of the west
NIV Chi tiết
Forever Faithful Discovering God's faithfulness and love
ESV Chi tiết
Ready for Easter Ready for Easter
ESV Chi tiết
This Book is Alive (Water) A visual expression of living water.
NIV Chi tiết
The Ultimate Win Reach motor sports enthusiasts with the Good News!
NLT Chi tiết
Call the Right Play An active cover designed with sports enthusiasts in mind.
NLT Chi tiết
The Tree of Life In order to flourish, we need deep roots with God!
KJV Chi tiết
Extreme Freedom A high energy cover for active people.
NLT Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác English - Tiếng Anh

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Found
NLT Chi tiết
You Are Loved No Matter What, You Are Loved!
NLT Chi tiết
Limitless Walls
ESV Chi tiết
Comfort Today! Comfort Forever!
ESV Chi tiết
Connecting
ESV Chi tiết
A Story for Your Heart Designed for the health care community
NLT Chi tiết
Relationships not Religion Say YES to relationship!
NIV Chi tiết
Relationships not Religion Say YES to relationship!
NLT Chi tiết
Come and See - The Hope of a Heavenly Home
ESV Chi tiết
Has He Found You? Help Others Find Him!
NLT Chi tiết
Redefine Victory Share the REAL victory with those around you!
NLT Chi tiết
Gospel of John Your Church Can Share!
ESV Chi tiết
Finish Strong Finish Strong in Life with God's Word!
NIV Chi tiết
Each Day Presents A Series of Choices Each Day Presents a Series of Choices
ESV Chi tiết
Iluminate Lighting the Path for Success
ESV Chi tiết
Gospel of John University of Illinois UNIVERSITY OF ILLINOIS NAVIGATORS
ESV Chi tiết
Give Thanks - Harvest Center Charlotte Give Thanks!
NIV Chi tiết
The Lord is Good The Lord is Good
NIV Chi tiết
Love Stafford Share the LOVE!
NIV Chi tiết
Greater Keep the camp experience going!
ESV Chi tiết
Taurean Created in partnership with Taurean Agile Cyber Defense
ESV Chi tiết
The Hunt Experience the hunt!
NIV Chi tiết
Never Walk Alone Introduce others to the One who walks with them!
NIV Chi tiết
The Magnificent Hunt Experience the Magnificent Hunt!
NIV Chi tiết
Where do You Find Your Strength? Show others the ultimate source of strength!
ESV Chi tiết
Hope Changes Everything Give the Hope found in Jesus!
ESV Chi tiết
The Most Important CEO In The Universe Point professionals to the ultimate Leader, Jesus!
NIV Chi tiết
There is HOPE Show others the Hope found in Jesus!
NIV Chi tiết
Even When Life Hurts Help hurting people meet Jesus, the Ultimate Healer!
NIV Chi tiết
The Gospel of John Share Good News with someone today!
ESV Chi tiết
I am. Do not be afraid Help others to fear not!
ESV Chi tiết
He Died For Us - We Will Live For Him A Gospel for the Heavy Metal Music Scene
NIV Chi tiết
Take The Road To Life Created in partnership with Bergey's
NIV Chi tiết
Cover Protect Contain Enclose Created in partnership with Carolina CoverTech
ESV Chi tiết
We are His workmanship Created in partnership with Friberg Fine Art
NIV Chi tiết
Home at Heart Created in partnership with Home at Heart Care
NLT Chi tiết
Where Does Your Strength Come From? Created in partnership with Tampa Bay Steel
NIV Chi tiết
What's in Your Pipeline? Created in partnership with MIINC
NIV Chi tiết
Building Relationships and Futures that Glorify God Created in partnership with HMT
ESV Chi tiết
Moments Matter In partnership with First Baptist Church of Downey
NIV Chi tiết
What Life Is All About Created in partnership with Family Life of Penns Valley.
NIV Chi tiết
Awana- Malachi Dads Created in partnership with Awana- Malachi Dads.
NIV Chi tiết
I Am | Life Changing Good News for You Created in partnership with I AM - Corporate Chaplains.
NIV Chi tiết
The road to glory (semi-truck) Created in partnership with Gulf Winds.
NIV Chi tiết
I am the way (one way) Created in partnership with Gulf Winds
NIV Chi tiết
What's Inside (containers) Created in partnership with Gulf Winds.
NIV Chi tiết
The Best Gift - Portland PRC In partnership with Portland Pregnancy Resource Centers
NIV Chi tiết
Master Your Money Created in partnership with Kingdom Advisers.
NIV Chi tiết
Good News Created in partnership with Christian Surfers.
NIV Chi tiết
Good News Created in partnership with Snowboarders & Skiers for Christ.
ESV Chi tiết
Good News Created in partnership with Snowboarders & Skiers for Christ.
NIV Chi tiết
Cosmic Fingerprints Created in partnership with Cosmic Fingerprints.
NIV Chi tiết
Are you on the right course? Created in partnership with Barnabas Group.
ESV Chi tiết
The Death Trail Created in partnership with Montclair Tabernacle.
NIV Chi tiết
Your Future is Bright Created in partnership with Northrise University.
NIV Chi tiết
UNC Charlotte 21-Day Challenge Created in partnership with UNC Charlotte
ESV Chi tiết
Restoring Hope Created in partnership with Navajo Ministries
NIV Chi tiết
The Good News of Christmas Created in partnership with Child Evangelism Fellowship
ESV Chi tiết
God's Pit Crew Created in partnership with God's Pit Crew
NIV Chi tiết
HeavenFest Created in partnership with HeavenFest
NIV Chi tiết
Path to Truth and Freedom Created in partnership with Noah's Ark Zoo Farm
ESV Chi tiết
What path are you walking? Created in partnership with Lancaster Bible College
NIV Chi tiết
Word of Life 21-Day Challenge Created in partnership with Word of Life
ESV Chi tiết
What do you believe? Created in partnership with The COLLAGE Companies, Steudler
NIV Chi tiết
Do you have a plan? Created in partnership with Northwest Drywall
NIV Chi tiết
7 on 7 Created in partnership with The Heath Evans Foundation
NIV Chi tiết
The Great Retrieve Created in partnership with Steudler.
NIV Chi tiết
Hendrick Motorsports Created in partnership with Hendrick Motorsports.
NIV Chi tiết
Growing the Whole Family in God's Plan Created in partnership with Family God's Way.
NIV Chi tiết
Business Redefined! Created in partnership with FCCI Business Redefined.
NIV Chi tiết
The Dove Live Media Center Created in partnership with the Dove Live Media Center.
NIV Chi tiết
Navigation For Your Life Jesus is our Navigation for Life.
NIV Chi tiết
The Door Ask, Seek, Knock
ESV Chi tiết
Make A Difference Created in partnership with Kimray.
NIV Chi tiết
The Secrets of Jonathan Sperry Created in partnership with Child Evangelism Fellowship.
NIV Chi tiết
American Music Theater Created in partnership with American Music Theatre, Steudler.
NIV Chi tiết
Where Am I Going? What Am I Searching For? Created in partnership with The HopeLine.
NLT Chi tiết
Cheldan Homes Created in partnership with Cheldan Homes.
NIV Chi tiết
Cairn University Created in partnership with Cairn University.
NIV Chi tiết
Dive Deeper Into Life Created in partnership with Worldwide Christian Scuba Divers.
NIV Chi tiết
Rethink Life (Calvary Chapel Church) Created in partnership with Calvary Chapel Central Bucks.
NIV Chi tiết
5 Reasons Discover 5 reasons why the Bible is the most important book you'll ever read!
NIV Chi tiết
Ready To Turn On The Power? Created in partnership with CBMC.
NIV Chi tiết
Roadmap to Enduring Success Created in partnership with the C12 GROUP
NIV Chi tiết
US OPEN - Do You Need a Mulligan? Created in partnership with US Open.
ESV Chi tiết
Costa Solutions English (Thrive in Life) Created in partnership with Costa Solutions.
NIV Chi tiết
Universal Metro Created in partnership with Universal Metro
NIV Chi tiết
Sunflowers Crated in partnership with Amy Simmons
NIV Chi tiết
In the beginning was the word Created in partnership with Word of Life
ESV Chi tiết
Heals the Soul - Large Print Created in partnership with Heals the Soul Ministry.
NIV-LP Chi tiết
God's Great Outdoors Created in partnership with God's Great Outdoors.
NIV Chi tiết
Finding God's Grace Created in partnership with Focus on the Family
NIV Chi tiết
Silverdale Baptist Church Created in Partnership with Silverdale Baptist.
NIV Chi tiết
The Love of the Father Share the Father's amazing love
NIV Chi tiết
Thirst for Life Created in partnership with Teen Challenge, Los Angeles.
NIV Chi tiết
Kah-Riss Created in partnership with Kah Riss
NIV Chi tiết
Rock of Ages Created in partnership with the Rock of Ages music festival
NIV Chi tiết
Opening Doors Created in partnership with Hartman.
NIV Chi tiết
The 99 Created in partnership with The 99.
NIV Chi tiết
Found Created in partnership with Found/Vessel.
NIV Chi tiết
International Family Ministry Created in partnership with International Family Ministry.
NIV Chi tiết
Two Roads Created in partnership with Steve Troyer
NIV Chi tiết
Real Encounter Created in partnership with Real Encounter
NIV Chi tiết
Life Together - Chelten Church Created in partnersip with Rankin - Chelten Church
NIV Chi tiết
Star 99.1 Created in partnership with Star 99.1 Radio.
NIV Chi tiết
Penn State Navigators Created in partnership with Penn State, Steudler
NIV Chi tiết
Amazing Grace, The True Story Created in partnership with Amazing Grace, The True Story
NIV Chi tiết
First Pres Tampa Created in partnership with First Pres Tampa
NIV Chi tiết
The Secrets of Jonathan Sperry The Secrets of Jonathan Sperry
ESV Chi tiết
Declare Hope Declare Hope
NIV Chi tiết
Focus on the Family Racing Created in partnership with Focus on the Family.
NIV Chi tiết
Experience Freedom Ideal for the surfing community
NIV Chi tiết
The Salvation Poem Pre School Edition Created in partnership with the Salvation Poem.
Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Español - Tiếng Tây Ban Nha

Blueprint for Life Share with tradesmen that God brings into your life!
BIS Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Español - Tiếng Tây Ban Nha

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

The Light of the World Share the Light in the darkness!
NVI Chi tiết
Free Wheelchair Mission Free Wheelchair Mission
NVI Chi tiết
Dive Deeper Into Life Created in partnership with Worldwide Christian Scuba Divers.
NVI Chi tiết
International Family Ministry Created in partnership with International Family Ministry
NVI Chi tiết
Real Encounter Real Encounter
NVI Chi tiết
How Will You Get To The Top? Help others rise above with Jesus
BIS Chi tiết
Word of Life 21-Day Challenge (El Salvador) Created in partnership with Word of Life
NVI Chi tiết
What path are you walking? Created in partnership with Lancaster Bible College
NVI Chi tiết
Blueprint for Life Created in partnership with Appalachian Lumber Co, Inc.
BIS Chi tiết
Endurance Through Faith Created in partnership with Kellogg Motorsports.
BIS Chi tiết
Costa Solutions Prospera En La Vida Created in partnership with Costa Solutions.
NVI Chi tiết
Thơ cầu nguyện phiên bản mầm non (tiếng Tây Ban Nha) Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Français - French

Cuộc sống là một trò chơi: nếu bạn thua, bạn thắng. Được thiết kế dành cho những người yêu thể thao
BSG Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Português - Tiếng Bồ Đào Nha

Ready for the Big Day Be ready to share your passion for the Word
TLH Chi tiết
Happiness God's Colorful Creation
TLH Chi tiết
Living Water God's Living Water
TLH Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 日本語 - Tiếng Nhật

Happy Life Live a Happy Life
JPV Chi tiết
Genuine Peace A Genuine Peace
JPV Chi tiết
Contact: The on-button to life Perfect for the business world
JPV Chi tiết
The Truth Jesus is the way, the truth and the life
JPV Chi tiết
Joy of Christmas Jesus is the reason for the season
JPV Chi tiết
The Spice of Life Great for sharing with women
JPV Chi tiết
The Messiah (Manga Gospel) The message of our Messiah
Chi tiết
Niềm tin vào tương lai Tiếng Nhật: Chúa đã có những kể hoạch thể mang tới cho chúng ta những hi vọng và một tương lai!
JPV Chi tiết
The Way to a New Life Japanese: Let someone know there's a new life in Jesus.
JPV Chi tiết
Real Peace Japanese: Jesus is the only One who can provide true peace in our lives.
JPV Chi tiết
Con đường đúng đắn Tiếng Nhật: Giúp người khác để chắc chắn rằng, họ đang trên đường dẫn đến Chúa Giê su
JPV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 日本語 - Tiếng Nhật

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Word of Life 21-Day Challenge (Japan) Created in partnership with Word of Life
JPV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Deutsch - Tiếng Đức

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

This Book is Alive Created in partnership with Bodenseehof School
NGU Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Italiano - Tiếng Ý

There is bread that takes away hunger For those who hunger and thirst for the truth
NRV Chi tiết
Meaning of Life The answer is at hand. Lift up your eyes.
NRV Chi tiết
It is not a Simple "Like" Ideal for sharing with teens
NRV Chi tiết
God knows the heart of every woman. Even yours. Designed to reach women's hearts
NRV Chi tiết
Việc kinh doanh của cuộc sống? Đó là một món quà Được thiết kế để chia sẻ với các nhà doanh nghiệp
NRV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác Italiano - Tiếng Ý

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Radio Life Radio Life. Designed for listeners of Milan and surroundings.
NRV Chi tiết
I am the bread of life For God you are important
NRV Chi tiết
Around you, Milano Designed to reach urban hearts
NRV Chi tiết
Around you, Vicenza, but what's Inside? For people living in the Veneto region
NRV Chi tiết
God's Music For concerts throughout Italy
NRV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng русский язык - Tiếng Nga

Happiness Find Happiness!
RUI Chi tiết
Track Runner On Your Mark!
RUI Chi tiết
Final (Ultimate) Victory Get The Victory!
RUI Chi tiết
Resurrection (Jesus & Bread) Bread of Life
RUI Chi tiết
Cross & Hand The Beauty of the Cross
RUI Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác русский язык - Tiếng Nga

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

The Way New cover design great for everyone.
RUI Chi tiết
The Cross New cover design great for youth and young adults
RUI Chi tiết
Found Found
RUI Chi tiết
True Gold True Gold
RUI Chi tiết
Thơ cầu nguyện Xây dựng nên một mối quan hệ với Thơ cầu nguyện
Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 简体中文 - Tiếng Trung (giản thể)

The Most Precious Gift The most precious gift
CUV Chi tiết
Good News Bilingual Gospel of John in Chinese and English.
CUV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 简体中文 - Tiếng Trung (giản thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Come & See Where True Hope is Found Introduce others to His Word!
CUV Chi tiết
Open Heaven Open Heaven
CUV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng 繁體中文 - Tiếng Trung (phồn thể)

A Gift for You A gift for you!
CUV Chi tiết
The Most Precious Gift The perfect free gift
CUV Chi tiết
Tin Mừng (Bản Tiếng Trung truyền thống) Sách song ngữ Phúc Âm Gioăng phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Trung
BEC Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Phúc âm đối tác 繁體中文 - Tiếng Trung (phồn thể)

Kinh Phúc âm Đối tác là các kinh phúc âm hợp tác thương hiệu được tài trợ bởi các mục sư, doanh nghiệp, sự kiện và nhà thờ. Nếu quý vị quan tâm đến việc tài trợ một kinh phúc âm Gioan bỏ túi hợp tác thương hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Navigation For Your Life Jesus is our Navigation for Life.
CUV Chi tiết
Open Heaven Open Heaven in Traditional Chinese (繁體中文)
CUV Chi tiết
Discover God's Rescue Plan Designed in partnership with Ma Wan Park
CUV Chi tiết
Stream of Praise Share your faith easily
CUV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng العربية - Arabic

Whoever Enters is Saved Salvation is a free gift for you
VDV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Kreyòl ayisyen - Haitian Creole

This Book is Alive (Leap) Young people expressing the joy of life.
HCV Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Türk - Turkish

This Book is Alive The power of scripture
KKY Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sản phẩm dưới dạng Bahasa Indonesia - Indonesian

What is the Most Important Work? Perfect for sharing with business men
ATB Chi tiết
Take Note Great gift for youth!
ATB Chi tiết
Where are you Going? Jesus will provide a light to your path!
ATB Chi tiết
Light of the World Tell those who are in darkness that Jesus is the Light
ATB Chi tiết

Rất nhiều sản phẩm đã sẵn sàng. - Ấn vào đây để xem.

Sắp có sách Phúc Âm mới. Bạn vui lòng kiểm tra lại để biết thêm thông tin.Bạn bè theo tín đồ Cơ Đốc của bạn có phải là thành viên của Hội Biếu Tặng Kinh thánh không? Nếu không, hãy mời họ trở thành thành viên của Hội bằng việc sử dụng biểu mẫu có sẵn của chúng tôi Thư mời điện tử. Tất cả những gì bạn phải làm là gõ tên và địa chỉ Thư điện tử của bạn bè với một thông điệp cá nhân ngắn gọn nếu bạn chọn, sau đó chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Thật dễ dàng!

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 636,012 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2018. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền