The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Làm thế nào để các thành viên tự do của chúng tôi có thể giúp mọi người gần gũi Thiên Chúa

Trở thành thành viên của Hội ngay hôm nay

Rất có thể, bạn đang có một cái gì đó trong túi của bạn ngay bây giờ. Có thể là chìa khóa? Ví? Thay đổi nhỏ? Nó sẽ không thú vị bằng việc bạn để trong túi sức mạnh của Lời Chúa và sử dụng nó để thay đổi cuộc sống của một ai đó?

Từ năm 1893, các thành viên của Hội biếu tặng Kinh thánh đã đặt mục tiêu cho cuộc sống của họ là Đọc, Thực hiện và Chia sẻ Lời Chúa. Hiện nay, Hội đã có 697,906 hội viên. Họ thực sự hài lòng khi biết rằng họ chia sẻ đức tin của mình hiệu quả và phát triển mối quan hệ với Chúa.

Là một thành viên Hội, bạn sẽ sẽ hiểu sâu hơn về Kinh Thánh. Bạn sẽ học cách chia sẻ đức tin của mình. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sách Tin Mừng bạn có thể đặt và cho đi làm quà tặng trong cuộc nói chuyện thân thiện một - một như Thiên Chúa cung cấp cơ hội để chia sẻ Lời của Ngài với những người khác. Hơn 110 triệu sách Phúc Âm đã được đưa đi bởi những người giống như bạn, trong các tình huống chia sẻ hàng ngày.

Đăng nhập ngayĐể trở thành thành viên, chỉ cần vào trang đăng ký của chúng tôi.

Các thành viên có thể đặt nhiều sách Phúc Âm mỗi tháng, đặc biệt được thiết kế để phù hợp với thiết lập riêng mà bạn đang tìm kiếm cho riêng mình. Mang ít nhất một quyển bên mình mọi thời điểm, để đọc khi bạn có thời gian. Tìm kiếm cơ hội để tặng sách Phúc Âm cho người khác như là một món quà. Bạn sẽ vui vẻ với phản ứng của người được nhận khi hầu hết họ đều chấp nhận món quà này một cách vui vẻ. Bạn nên đặt 30 quyển mỗi tháng và tặng mỗi quyển mỗi ngày .

Là một thành viên, bạn cũng có những ưu đãi đặc biệt trên trang web này bao gồm khả năng đăng các câu chuyện và yêu cầu cầu nguyện, tham gia vào các khóa học cải thiện của chúng tôi, miễn phí Linh thao truyền giáo huấn luyện, đăng ký cho Tĩnh nguyện bỏ túi, xem các video cải thiện của chúng tôi Sách này là sự sống và xem ảnh hưởng của mục vụ chia sẻ riêng của bạn.

Gia nhập hội ngayHọc cách chia sẻ đức tin của bạn nhiều hơn là bạn nghĩ có thể! Chúng tôi đã biên soạn 92 cách thức để chia sẻ để các thành viên sử dụng bằng những văn bản thuận tiện. Hãy tạo cảm hứng!

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,906 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền