The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!
Historic Videos

Videos from the archives

The Pocket Testament League

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

While fashion and trends change, our world’s need for a Savior does not. These videos demonstrate The Pocket Testament League’s rich history of sharing God’s Word internationally, one Testament at a time.

For more than 120 years, Pocket Testament League Members have shared a timeless message of the Gospel using a timeless method—distributing individual copies of the Gospel of John. As you share pocket-sized Gospels, be encouraged that you are part of a long, godly legacy of sharing the Good News all over the world!

THAT THESE MAY KNOW

Nigeria

Pocket Testament League Members saturate some of the most influential institutions in Nigeria: schools! Watch as members give students of all ages their very own Gospel of John. These students hear the clear message of the Gospel and take the Good News back to their Muslim homes. Without a doubt, countless Nigerians and their families came to Christ as a result of these faithful Members.


SEED TIME AND HARVEST

Brazil

The bustling metropolis of São Paulo is filled with opportunities for Pocket Testament League Members to share the Good News. Freedom of religion, high literacy rates and partnering neighborhood churches allow Members to plant the seed of the Gospel into many hearts. Watch as the Gospel is proclaimed to packed crowds in public spaces, producing a great harvest for the Kingdom.


STRENGTH FOR THY LABOR

Latin America

Pastor Alfredo struggles with discouragement as his congregation attendance remains stagnant. Even his own daughter is uninterested in the Gospel. This all changes when The Pocket Testament League contacts Alfredo and offers to visit his community and bring along copies of the Gospel of John. Because of The League, Pastor Alfredo’s outreach is multiplied and is a direct answer to his prayers.


UNDER THE GUNS

Vietnam

Images of the Vietnam War clutter history books with intense guerilla warfare and suffering. But little is known about the simultaneous warfare for the souls of men. Government and military officials allowed The Pocket Testament League direct access to Vietnam soldiers. Members shared pocket-sized Gospels with the soldiers and presented the Gospel to these men in uniform. Watch and rejoice in this eternal victory.Lời cầu nguyện của một người công chính có sức mạnh to lớn như nó đang làm việc (Jame 5:16). Sử dụng sức mạnh cầu nguyện đễ hỗ trợ các thành viên đã đăng tâm vọng của họ lên website của Hội. Gia nhập và cầu nguyện cho những tâm nguyện trước mọi người, hoặc gửi riêng cho bạn

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,902 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền