The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Now you can really
make your sharing stick

About our member stickers

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

Our goal is to equip you with effective tools for sharing your faith, and to encourage you as well. We think there's nothing more encouraging than seeing results come from your efforts.

The Pocket Testament League lets you see how your sharing efforts are impacting lives. With your Gospel shipments we also send along stickers imprinted with your member number. Peel off the convenient member stickers and place them in the box marked in each of your Gospels before you hand them out. Later, visit the “Ministry Progress” tab of your member profile. As new members respond, your member ID might be entered so you have a chance to see a partial picture of your ministry impact!

Remember that Gospels are handed out to all kinds of people, and only some will become Christians interested in joining the League to share their new faith. Trust God to use these resources in accordance with His perfect will, and don't expect to have lots of referrals come from your sharing efforts.

Click image to enlarge

Where to position your member ID stickers

Place your stickers in the space marked "Place Member sticker here." If you have Gospels with no reply card in the back, then the place for your sticker is located on the last page of the Gospel, where it talks about how to join the League. Click the image at left to see a larger version of the diagram.

If you have Gospels with a reply card flap in the back cover that can be sent in the mail, then this box is located on the reply card.

Please note that many responses to the Gospel will take place outside of the reply cards.

Don’t be discouraged if results on your tracking report don’t reflect your sharing efforts. Always trust God to complete the work you began. He has promised to bless those who diligently share their faith.Các thành viên của Hội sẵn sàng và mong muốn chia sẻ những sứ điệp của Chúa Jesus Kito với người khác, và họ tìm thấy những cách tốt nhất để làm điều đó! Hãy lấy cảm hứng bằng cách đọc thường xuyên những lời khuyên của các thành viên để sẻ chia hiệu quả.

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,271 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền