The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Grow closer to God
without leaving your desk

The League's free online resources

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

God gave us the power of digital communications, so why not put it to use to build your relationship with Jesus and lead others to Him? You can study God's Word right from your own desk and learn how to share the gospel. We've also created a powerful tool that you can use to expand your ministry through your web site or E-mail messages. Here are some useful online resources available from The Pocket Testament League:

Pocket Devotions

This exciting free program helps you spend time in God's Word. We make it easy! Every weekday (Monday to Friday) you receive a convenient E-mail that gives you insight into Scripture. It takes just minutes a day to get into a habit of daily Scripture reading. Written by Mike Brooks of South Shores Church, these insightful messages provide a small Scripture passage, with commentary and a few questions to apply the message to your life. Designed in a format that lets you start from Day 1 at any time, you can subscribe or unsubscribe any time you like.

Evangelism Boot Camp

Our innovative Evangelism Boot Camp is a powerful free E-mail based training program. Members can go through the 7-part program at their own pace. Starting with easy exercises, the program gradually takes you through the training step by step to make you comfortable with sharing. By the time you finish, you'll be able to turn an ordinary conversation to spiritual topics and answer questions people have.

The 21-Day Challenge

If you're sharing the gospel (or even if you aren't), we invite you to get familiar with the entire book of John. It's pretty simple, by applying the 21-Day Challenge, a concept pioneered by Anita Keagy of JoyShop Ministries. Take the 21-Day Challenge for yourself and become intimately familiar with the life and ministry of Jesus.

The Umbrella Analogy

With the support of Compass Bible Church, we've made available a dynamic Flash-based presentation that you can use to share your faith simply by sending a link.

You can also learn from it! This presentation does a wonderful job of explaining, with animation and audio, how the problem of sin keeps us separated from God until faith in Christ provides a protective cover for our lives.

We encourage you to view this presentation several times and memorize the Scripture passages presented so that you can explain the same principle to others. This presentation loaded automatically when you came to this page. The free Flash plug-in is required to view.

To share this presentation from your website, just create a link to www.pocketpower.org/umbrellaBạn có nhận ra Đức Kito qua Tin Mừng Gioan? Hãy tìm ra cách tiếp tục phát triển đức tin của mình như thế nào bằng việc điền vào mẫu của chúng tôi Mẫu quyết định thuận tiện .

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 699,934 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2019. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền