The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!
 • Học cách chia sẻ niềm tin của bạn trong khóa học MIỄN PHÍ gồm 7 phần này.
 • Hãy đó nhận Thử thách 21 Ngày. Đọc toàn bộ Sách Phúc âm Gospel of John trong 21 ngày. MIỄN PHÍ!
  Join the League Order Gospels Give a Gift Life Changing Stories
  • Chương trình huấn luyện truyền giáo
  • Thử thách 21 ngày

  Tin tức mới nhất

  Chúng tôi đang kỷ niệm Hội biếu tặng kinh thánh từ năm 1893. Trong suốt lịch sử lâu dài của chúng tôi , với hơn 110 triệu sách Phúc Âm bỏ túi đã được các hội viên chia sẻ đến mọi nơi toàn thế giới.

  Những câu chuyện từ các thành viên của chúng tôi

  Please wait while the map loads.

  If a map does not load in this space within a few seconds, it means that your browser cannot display Google Maps. Please consider upgrading your browser.

  Đọc chuyện...
  
  Liên kết với chúng tôi trên Facebook

  Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

  Quyên góp
  GIỚI THIỆU

  Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

  Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,265 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

  Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền