Menu
League Member? Sign In now or Join the League.
 • Học cách chia sẻ niềm tin của bạn trong khóa học MIỄN PHÍ gồm 7 phần này.
 • Hãy đó nhận Thử thách 21 Ngày. Đọc toàn bộ Sách Phúc âm Gospel of John trong 21 ngày. MIỄN PHÍ!
  Join the League Order Gospels Give a Gift Life Changing Stories
  • Chương trình huấn luyện truyền giáo
  • Thử thách 21 ngày

  Tin tức mới nhất

  Chúng tôi đang kỷ niệm Hội biếu tặng kinh thánh từ năm 1893. Trong suốt lịch sử lâu dài của chúng tôi , với hơn 110 triệu sách Phúc Âm bỏ túi đã được các hội viên chia sẻ đến mọi nơi toàn thế giới.

  Những câu chuyện từ các thành viên của chúng tôi

  Please wait while the map loads.

  If a map does not load in this space within a few seconds, it means that your browser cannot display Google Maps. Please consider upgrading your browser.

  Đọc chuyện...