The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Giúp bạn bắt đầu với những nỗ lực mục vụ của bạn

Đăng nhập vào website của Hội như thế nào

Cần giúp đỡ đăng nhập? Đây là các bước đơn giản mà bạn có thể xử lý các vấn đề gặp phải. Nếu bạn vẫn đang gặp phải các vấn đề sau khi đọc sách này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Để đăng nhập, bạn cần tên người sử dụng (hoặc địa chỉ email) và mật khẩu của bạn.

Cần lập tài khoản web?

Rất nhiều thành viên của chúng tôi đã tham gia Hội trước khi chúng tôi tạo ra website mới an toàn mới, vì thế họ chưa có ID trực tuyến. Nếu bạn nhận được một tin nhắn mà bạn không có tài khoản, điều đó có nghĩa là bạn cần phải lập một tài khoản. Điều này chỉ cần một chút thời gian. Bạn sẽ cần có một ID thành viên để tạo tài khoản trên web. Nếu bạn không có để kích hoạt, hãy sử dụng hình thức khôi phục mật khẩu bị mất và chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua E-mail.

Không nhớ cách thiết lập tên người sử dụng hay mật khẩu?

Bấm vào "Khôi phục mật khẩu bị mất". Nhập địa chỉ email của bạn và mật khẩu mới sẽ được gửi đến bạn.

Nhận được thông báo rằng tên sử dụng và mật khẩu của bạn là không chính xác?

Nếu bạn mắc lỗi đăng nhập, chỉ cần sử dụng các hình thức khôi phục đăng nhập để tạo ra yêu cầu thiết lập lại đăng nhập bằng e-mail. Bạn có thể nhận được một mật khẩu mới ngay lập tức. Xin lưu ý rằng nó sẽ gửi thông tin này đến địa chỉ E-mail chúng tôi có trong hồ sơ tại hệ thống của chúng tôi.

Vẫn gặp rắc rối?

Gọi cho đường dây hỗ trợ miễn phí của chúng tôi để nhận sự trợ giúp. 1-800-636-8785 từ thứ 2 đến thứ 6 vào 9AM-2PM theo múi giờ Miền Đông.Lời cầu nguyện của một người công chính có sức mạnh to lớn như nó đang làm việc (Jame 5:16). Sử dụng sức mạnh cầu nguyện đễ hỗ trợ các thành viên đã đăng tâm vọng của họ lên website của Hội. Gia nhập và cầu nguyện cho những tâm nguyện trước mọi người, hoặc gửi riêng cho bạn

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 697,270 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2020. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền