The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Sharing God’s Word in the
field of medical care

The League’s Health Care Community

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

Whether you're a doctor, dentist, mid-level practitioner, nurse, pharmacist, a trained technician, or support staff, you are often called and gifted to work with the sick or dying.

During His earthly ministry, Jesus displayed his compassion and power while working with those who needed health care. Because the opinions and advice of health care providers and staff are valued by patients and their families, the hospital room, outpatient clinic, dental office, emergency room, nursing home, pharmacy, and other health care settings can truly become mission fields to spread the Gospel of Christ. Start adding the Word of God to your medical or dental workplace!

While I was working in the hospital I gave the gospel of John to a young lady who is a caregiver to a patient. She read it for 20 minutes and then I asked her what do you think about that book? She smiled and said, ‘I like it and I need to go back to church!’ Sharing the gospel of John is so exciting, thanks for helping me be a witness.
—Rev. Gary C. of Pekin, IL

Are you going on a medical mission?

The Pocket testament League provides pocket-sized Gospels of John in English, Spanish, Chinese, Japanese, Italian, German, and Portuguese. Partner with us and bring a supply of Gospels along on your medical mission trip. Order Gospels of John

Seven Ways To Share pocket-sized Gospels of John In Your Health Care Environment

We thank you for sharing creative ways to include a pocket-sized Gospels of John at your clinic, hospital, dental office, or other healthcare situations. Here are just a few of those ideas:

  • Keep Gospels in your waiting and exam rooms.
  • Hand a Gospel to every patient when they are given their follow-up appointment card.
  • Put a Gospel book in each sample bag.
  • Actually prescribe the Gospel of John! When you hand a patient a prescription for an antibiotic or blood pressure pill, also give them a pocket-sized Gospel of John and prescribe one chapter per day.
  • Offer patients a pocket-sized Gospel of John prior to discharge from the hospital.
  • Include pocket-sized Gospels of John in any follow-up paperwork mailed to patients, such as lab results.
  • Give a pocket-sized Gospel of John to every patient receiving a free toothbrush after a dental cleaning or procedure.

Get started now!Lời cầu nguyện của một người công chính có sức mạnh to lớn như nó đang làm việc (Jame 5:16). Sử dụng sức mạnh cầu nguyện đễ hỗ trợ các thành viên đã đăng tâm vọng của họ lên website của Hội. Gia nhập và cầu nguyện cho những tâm nguyện trước mọi người, hoặc gửi riêng cho bạn

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 686,051 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2019. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền