Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Cùng với nhau, chúng ta hãy làm việc hướng tới
một mùa gặt tâm linh bội thu

Chi tiết hơn về việc tài trợ

quê hương  >  Quyên góp  >  ​Về vấn đề tài trợ  >  More About Sponsorship

Thế nào là tài trợ ?

Chúng tôi có nhiều thành viên là sinh viên toàn thời gian, bị khuyết tật, tồn tại với một thu nhập cố định hoặc tạm thời thất nghiệp, nhưng họ là những thành viên tích cực và nhiệt tình nhất của chúng tôi. Họ có thể không có tài chính vào lúc này, nhưng họ chắc chắn có niềm đam mê để chia sẻ Lời Chúa và niềm hy vọng về những sứ điệp của Tin Mừng! Họ chỉ chờ đợi tìm thấy một người tài trợ để chia sẻ quá trình này với họ.

Cách thức làm việc như thế nào

Bạn có thể chọn cách ưa thích của mình để tài trợ, cho dù đó là tập trung vào một vấn đề bạn quan tâm (vô gia cư, quân đội, nhà tù, nhiệm vụ, thanh niên và những thứ khác), một cá nhân cụ thể, một hội thánh cụ thể, hoặc chỉ đơn giản là người tiếp theo cần một nhà tài trợ. Ngoài ra, nếu bạn muốn thiết lập mục tiêu cung cấp số lượng cố định sách Phúc Âm trong năm tới, chúng tôi có thể cho bạn biết chính xác làm thế nào bóc tách một số tiền hợp lý hàng tháng. Sau đó, các thành viên xứng đáng và nhiệt tình này sẽ nhận được sách Phúc Âm mà họ cần và đầu ra để chia sẻ đức tin của họ. Nhưng điều này không chỉ dừng ở đó, hãy nhớ rằng chúng tôi đã hứa bạn sẽ có cơ hội để chia sẻ trong quá trình này.

Theo dõi những ảnh hưởng của bạn

Bạn có thể xem kết quả của các thành viên giới thiệu Phúc Âm và chia sẻ tích cực đức tin của họ đến cộng đồng trên toàn thế giới! Khi bạn tài trợ cho một thành viên của Hội, chúng tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ với bạn kế hoạch chia sẻ đức tin của họ. Hãy nhớ rằng, bạn vẫn hoàn toàn vô danh đối với các thành viên bạn đã tài trợ, nhưng được ban phước lành để tham gia vào câu chuyện đang diễn ra về công việc của Chúa khi họ chia sẻ đức tin của họ và cung cấp cho niềm hy vọng của sách Phúc Âm. Bạn sẽ nhận được những email khuyến khích việc xác định những người bạn đã bảo trợ và những câu chuyện họ đang báo cáo lại.

Đây là một ví dụ về câu chuyện điển hình mà bạn có thể nhận được, được đăng lên vài ngày trước:

Bản đồ trực tuyến

Ngoài những câu chuyện thú vị mà bạn sẽ nhận được, bạn cũng có thể xem các hoạt động tài trợ của bạn trên bản đồ trực tuyến!

Chúng tôi có một Bản đồ định vị khu vực sách Phúc âm, cung cấp một bản chụp thời gian thực về địa điểm việc tài trợ sách Phúc Âm của bạn đang diễn ra. Khi đã được chuyển, vị trí của chúng sẽ được vẽ trên bản đồ, nhưng rõ nét hơn. Mỗi lần một chứng nhận chuyển đến trang quyết định của chúng tôi, chúng tôi sử dụng ID theo dõi sách Phúc Âm để gắn vị trí của chúng trên bản đồ, vì vậy bạn có thể nhìn thấy chính xác cuộc sống chịu ảnh hưởng một cách thực tế. Thật là một cách tuyệt vời để xem sự hào phóng của bạn tích cực di chuyển trên toàn quốc và có khả năng trên toàn thế giới, khi mọi người đón nhận kiến thức của Chúa Giêsu Kitô!

Hãy tài trợ ngay bây giờ!

Lợi ích của người tài trợ

  • Hoàn thành sứ mệnh lớn trong cuộc đời bạn và nhìn thấy cuộc sống thay đổi mãi mãi đối với thế giới
  • Chia sẻ theo nhiều cách khác và trông đợi kết quả
  • Tập trung vào các khu vực truyền giáo phù hợp với niềm đam mê của bạn
  • Sử dụng các truy cập trực tiếp vào tất cả các câu chuyện và lời chứng thực
  • Truy cập an toàn hồ sơ và lịch sử tài trợ của bạn
  • Chia sẻ yêu cầu cầu nguyện
  • Tham gia vào khóa đào tạo của chúng tôi và các thử thách đọc thánh thư/li>
  • Truy cập đóng góp sách Phúc Âm bỏ túi

Lưu ý: Bạn không cần phải trở thành một thành viên để "cho đi", nhưng để có được đầy đủ tất cả những lợi ích mà chúng tôi đã thảo luận, điều này sẽ cần thiết. Thêm vào đó, việc đăng kí là miễn phí và thật dễ dàng, vì vậy không nên bỏ lỡ, hãy đăng ký ngay bây giờ.

Các cách để tài trợ:

Người kế nhiệm

Chúng tôi có các thành viên sẵn sàng sẻ chia Tin Lành của Đức Chúa Giê su tới những người cần nó và bạn có thể trực tiếp làm điều này tới người kế nhiệm. Nhấp vào phía dưới để tài trợ ngay bây giờ!

Người tài trợ tiếp theo

Niềm đam mê cụ thể

Cho trực tiếp tới các khu vực truyền giáo phù hợp với niềm đam mê của bạn, hoặc chọn một người, một thành phố hay hội thánh cụ thể. Nhấn vào phía dưới để chọn ngay!

Niềm đam mê tài trợ cụ thể

Lập mục đích của sách Phúc Âm

Muốn hợp tác nhiều lần để chia sẻ sách Phúc âm trong năm tới hoặc hai năm tới? Thật tuyệt! hãy chọn mục tiêu của bạn bằng cách nhấn vào phía dưới ngay bây giờ và xem con số đạt được mỗi tháng!

Thiết lập mục tiêu về sách Phúc Âm ngay bây giờ