Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

Thơ cầu nguyện

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sự công bố Đặc tính:

USSP-CHLD

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
English

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sự công bố Đặc tính:

USSP-CHLD

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
English

Về Sự công bố:

Sử dụng nguồn tài nguyên này để giúp trẻ em ở độ tuổi đi học tìm hiểu và hưởng ứng với công việc cứu độ của Chúa qua Con của Ngài, Chúa Giê su.

Những đứa trẻ sẽ yêu thích quyển sách hoạt hình này. Trong những trang sách này, chúng sẽ khám phá ra những câu chuyện của Chúa Giê su, người sáng tạo của chúng ta và Đấng cứu rỗi của chúng ta, cùng với các thay đổi cuộc sống.

Sáu dòng ngắn của Thơ tĩnh nguyện trình bày thông điệp vĩnh cửu của Chiên hoàn hảo của Chúa. Trẻ em (và người lớn), người học những vần thơ đơn giản này sẽ mang thông điệp thay đổi cuộc sống của sự cứu rỗi trong trái tim của họ. Tại bất kỳ điểm nào trong cuộc sống khi một người được nhắc nhở để trở về với Chúa, Thơ Cầu nguyện sẽ phục vụ như là lời cầu nguyện của tội nhân để nhận được sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu Kitô. Và bởi vì như vậy nên nó dễ dàng để học và khó quên, Thơ cầu nguyện sẽ phục vụ như là một công cụ tuyệt vời để giúp các Kitô hữu cảm thấy thoải mái hơn trong việc dẫn dắt những người khác đến với Chúa Giê su. Hiện đã có thơ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga và tiếng Ý.

Tài liệu này được thiết kế với sự hợp tác với các tác giả của Thơ cầu nguyện, Matt và Sherry McPherson. McPhersons là chủ sở hữu doanh nghiệp Cơ đốc, nhạc sĩ, nhà lãnh đạo cầu nguyện và nghệ sĩ thu âm. Thơ cầu nguyện đã được tái bản hơn 30 triệu lần trong gần 30 ngôn ngữ và nhanh chóng trở thành một công cụ phổ quát cho việc truyền giáo.


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


Trẻ em sẽ thích nhận và đọc tập sách truyện theo phong cách này. Trong những trang sách này, chúng sẽ khám phá ra những câu chuyện của Chúa Giê su, người sáng tạo của chúng ta và Đấng cứu rỗi của chúng ta, cùng với các thay đổi cuộc sống trong Thơ cầu nguyện.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi