Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

Ready Reference Guide (ENG)

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sự công bố Đặc tính:

USPRENG-RREF

Kích thước(đóng):
2.5" W x 4" H

Kích thước(mở):
10" W x 8" H

Ngôn ngữ:
English

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sự công bố Đặc tính:

USPRENG-RREF

Kích thước(đóng):
2.5" W x 4" H

Kích thước(mở):
10" W x 8" H

Ngôn ngữ:
English

Về Sự công bố:

A wonderful resource. Small and compact, yet folds out to reveal dozens of Bible verse references (uses references only, not the actual verses). Includes verses on becoming a Christian, verses to help you answer objections to Christianity, verses to help strengthen Christians, a list of great Bible chapters, major prophecies and their fulfillment, and much, much more. Stick this on an inside cover of your Bible as a quick reference source.


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


The Ready Reference Guide is small enough to stick inside the cover of your Bible, yet folds out to an impressive size. Shown here are only two of many useful panels full of detailed references.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi