Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

Việc kinh doanh của cuộc sống? Đó là một món quà

Còn ít trong kho. Đặt hàng ngay để tránh phải thất vọng.

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sách Phúc âm Đặc tính:

ITPJRSV-AFFR

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Tiếng Ý

Phiên bản:
New Revised Version 2006

Còn ít trong kho. Đặt hàng ngay để tránh phải thất vọng.

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sách Phúc âm Đặc tính:

ITPJRSV-AFFR

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Tiếng Ý

Phiên bản:
New Revised Version 2006

Về Sách Phúc âm:

Sách Phúc âm Gioăng phiên bản sửa chữa sử dụng tiếng Ý.
Được thiết kế đặc biệt dành cho các thương gia và những người làm việc văn phòng. Chia sẻ đức tin của bạn dễ dàng bằng cách tặng một trong những cuốn sách nhỏ trực quan mạnh mẽ đi mỗi ngày. Bao gồm các thông tin cho biết làm thế nào để có thể biết thêm về Đức Chúa trời.


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


Chia sẻ với những người làm kinh doan và những người chuyên nghiệp. Nó chạm để những điều thực sự là vấn đề.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi