Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

Câu chuyện tình yêu

Mặt hàng này đã hết trong kho.

Chúng tôi sẽ in lại các sản phẩm này thường xuyên hơn. vui lòng kiểm tra lại sau.

Sách Phúc âm Đặc tính:

ESPJNVI-AMOR

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Spanish

Phiên bản:
Nueva Versión Internacional

Mặt hàng này đã hết trong kho.

Chúng tôi sẽ in lại các sản phẩm này thường xuyên hơn. vui lòng kiểm tra lại sau.

Sách Phúc âm Đặc tính:

ESPJNVI-AMOR

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Spanish

Phiên bản:
Nueva Versión Internacional

Về Sách Phúc âm:

Sách Phúc âm Gioăng hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Có thiết kế hình ảnh hiện đại ở tất cả các chương để nâng cao khả năng đọc. Cũng giống tất cả các quyển sách Phúc âm của chúng ta, nó có Kế hoạch cầu nguyện, và trang quyết định. Quyến sách Phúc âm này sử dụng phiên bản dịch quốc tế mới. Một mã QR ở bìa sau có thể được quét để tìm hiểu thêm về Đức Chúa trời


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


Tiêu đề liên quan đến một " câu chuyện tình yêu" trong bối cảnh là tình yêu của Đức Chúa trời dành cho chúng ta, được chứng minh qua Chúa Giê su. Bức tranh là phiên bản Tây Ban Nha của bìa hoa hồng của chúng tôi ở cả bìa trước và bìa sau.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi