Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

Sẵn sàng cho Ngày trọng đại

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sách Phúc âm Đặc tính:

DEPJNGU-STAD

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Tiếng Đức

Phiên bản:
New Geneva Translation

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sách Phúc âm Đặc tính:

DEPJNGU-STAD

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Tiếng Đức

Phiên bản:
New Geneva Translation

Về Sách Phúc âm:

Chuẩn bị tâm hồn của bạn, Chúa Giêsu đang trở lại! Báo cho ai đó về ngày này đó là ngày để tất cả chúng ta có thể cùng nhau cử hành. Giống như tất cả các sách Phúc Âm của chúng tôi, thiết kế này bao gồm hình minh họa Chiếc cầu, gợi ý cầu nguyện cho sự cứu rỗi và trang quyết định. Nó cũng có một mã QR trên bìa sau để làm việc tìm hiểu thêm về Thiên Chúa được dễ dàng bằng cách quét hình ảnh với một thiết bị di động.


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


Chia sẻ quyển sách Phúc âm này,để đề phòng cho Cup thế giới! Là sự kiện lớn gần đây, sử dụng các cơ hội nói chuyện về nó để nói về một ngày còn quan trọng và trọng đại hơn nữa.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi