Menu
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!
The Book is Alive

A vision to bring God’s Word
to 50 million people

This Book is Alive vision video

quê hương  >  Nguồn tài liệu trực tuyến

Chỉ có Tiếng Anh Bản dịch đang chờ xử lý

Trang này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dịch toàn bộ trang web. Chúng tôi rất cảm ơn về sự kiên nhẫn của bạn.

The Pocket Testament League Vision Video from The Pocket Testament League on Vimeo.

Depending on your internet connection speed, this video could take several minutes to load.

The power of the gospel message

Make a difference for eternity by getting involved as a member or friend of The Pocket Testament League. Sponsor members who are faithfully sharing with others by providing funds to equip them with Gospels of John. Just a small gift, equivalent to a few cups of coffee, will change lives forever!